Nowa inwestycja z myślą o uzdrowisku w Miłomłynie

0
535

Kształt tężni nawiązuje do młyńskiego koła z herbu miasta.

Wybudowana tężnia solankowa składa się z centralnej bryły w kształcie walca szer. 9,93m i wys. 10,8m, która zawiera funkcje techniczne (zbiornik na solankę i system sterowania pompami oraz główne zasilanie energetyczne z rozdzielnią) oraz klatkę schodową prowadzącą na platformę widokową.

Centralna wieża otoczona jest konstrukcjami drewnianymi na rzucie pierścienia, które to stanowią główny element tężni wytwarzający aerozol zawiesiny solanki.

Teren wewnętrznego dziedzińca został rozdzielony na dwie części. Jedna zbliżona do ścian tężni przeznaczony będzie do kąpieli inhalacyjnych. Druga część, nieco oddalona od ścian „produkujących aerozol”, przeznaczona będzie do odpoczynku i rekreacji. Obok tężni powstała trasa leczenia spacerowego prowadząca od drogi publicznej do wiaty inhalacyjnej w pobliżu Jeziora Ilińskiego. Teren został oświetlony.

Koszt projektu „Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną” wyniósł ponad 4,3 mln zł, z czego ponad 3,6 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, numer i nazwa Działania: RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.06.02.01 Infrastruktura uzdrowiskowa.

BRAK KOMENTARZY