Nowa flaga narodowa i poprawiony herb państwowy

0
505

Przed siedzibą urzędów w czasie trwania sesji rady wywieszana będzie flaga państwowa, a nie narodowa – przewiduje projekt nowej ustawy. Będzie też nowy wzór herbu państwowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych projekt nowej ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Ma uprządkowanie stan prawny dotyczący wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych i wprowadzić wzory symboli państwowych, zgodne ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi. Zastąpi ustawę z 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Flaga narodowa i flaga państwowa

Nowością jest wprowadzenie rozróżnienia na flagę państwową i flagę narodową (zamiast dotychczasowej flagi państwowej i flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej).

Flaga państwowa to w myśl projektu prostokątny płat tkaniny w barwach Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:8, wraz z umieszczonym pośrodku białego pasa herbem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej (powinna być wykonana z wełny albo innego materiału, który nie posiada nadmiernej połyskliwości).

Flagę tę podnosi się m.in. przed budynkami organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – w czasie ich obrad (do tej pory miała to być flaga bez godła).

Z kolei flaga narodowa to prostokątny płat tkaniny w barwach Rzeczypospolitej Polskiej (również 5:8). Taka flaga będzie wywiesza na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe, z wyjątkiem przypadków, do których stosuje się obowiązek stosowania flagi państwowej.

Zmiany w godle

Projekt określa także nowy wzór herbu państwowego. Projektowane przepisy zakładają odejście od wersji trójwymiarowej (płaskorzeźby) niezgodnej z wymogami heraldyki. Herb państwowy zgodny z załącznikiem nr 1 do projektu ustawy jest wizerunkiem dwuwymiarowym, nie
przestrzennym.

Korekta w projekcie obejmuje również m.in. dopracowanie wizerunku korony z prześwitami (obecnymi w projekcie z 1927 r., a następnie
zarzuconymi z uwagi na technikę drukarską) oraz ozłocenie całych części rogowych, nie tylko szponów orła (zgodne z zasadami heraldyki).

Zmiany w hymnie

Zmiany mają dotyczyć także Mazurka Dąbrowskiego, którego słowa w 1797 r. napisał Józef Wybicki. Jeden z załączników do projektowanej ustawy zawiera – jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy – “tekst literacki hymnu Rzeczypospolitej Polskiej ze zmianą zaproponowaną przez panel ekspertów dotyczącą zamiany kolejności drugiej i trzeciej zwrotki”. W propozycji druga zwrotka hymnu zaczyna się od słów “Jak Czarniecki do Poznania”.

“Publiczne wykonywanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zgodne z tekstem literackim” – podkreśla MKiDN.

Koszty

Według szacunków MKiDN łączny koszt projektowanych zmian dla sektora JST w latach 2021-2027 to 131,8 mln zł. Resort nie zakłada przekazania dodatkowych środków podmiotom sektora finansów publicznych w związku ze zmianą przepisów.

“Przepisy przejściowe zakładają długi okres wdrożenia projektowanej regulacji, w celu obniżenia kosztów ponoszonych przez budżet państwa i budżety jst. Okres 2022-2028, a w praktyce, w wielu przypadkach czas do zużycia przedmiotu, pozwoli na rozłożenie w czasie wydatków wynikających z projektowanej ustawy lub znaczne lub faktyczne ich uniknięcie” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Przykładowo godła Rzeczypospolitej Polskiej, flagi państwowe oraz pieczęcie państwowe wykonane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, a także flagi i bandery mogą być stosowane do ich zużycia.

Tablice urzędowe z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i tablice urzędowe z nazwą podmiotu zainstalowane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy będą mogły być umieszczone na budynkach nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

ŹRÓDŁO: PAP

BRAK KOMENTARZY