Niskoemisyjny transport miejski w województwie warmińsko-mazurskim z unijnym dofinansowaniem

0
576

Zarząd województwa zaakceptował listę projektów, których celem jest poprawa infrastruktury miejskiego transportu. Ponad 20 mln zł unijnego dofinansowania trafi do pięciu gmin z regionu.

Pieniądze pochodzą z RPO WIM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Dofinansowanie wszystkich zgłoszonych projektów było możliwe dzięki zwiększeniu przez zarząd puli środków dostępnych w konkursie o 7,5 mln zł. Pieniądze te pochodzą z tzw. rezerwy wykonania, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to dodatkowe pieniądze za bardzo dobre wyniki we wdrażaniu RPO WiM na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lp.Nazwa wnioskodawcyTytuł projektuKoszt całkowity projektu
(w zł)
Kwota dofinansowania (w zł)
1.Gmina Miejska OstródaZrównoważony transport miejski w Ostródzie
– etap II
5 872 363,134 031 365,17
2.Gmina Miejska Lidzbark WarmińskiRozwój mobilności
i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
7 073 469,455 715 363,32
3.Gmina Miasto ElblągPoprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III3 109 870,502 160 250,75
4.Gmina Miejska SzczytnoMiasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego
– etap II
6 536 975,124 700 043,99
5.Gmina Miasto EłkRozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – III etap5 194 334,283 551 929,10
Suma27 787 012,4820 158 952,33

BRAK KOMENTARZY