„Nikt nie utraci pracy z powodu reformy edukacji”

0
1389

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się kolejna konferencja dotycząca nowej reformy oświaty. Tym razem głównym tematem konferencji była współpraca kuratora oświaty z samorządami w zakresie wprowadzania zmian w sieci szkół i placówek w województwie.

„25 stycznia na zaproszenie kuratorium oświaty przybyły jednostki samorządu terytorialnego na konferencje. Tematyka tego spotkania obejmowała, dostosowanie sieci szkół do nowego systemu szkolnego, a także dostosowanie  samorządowych sieci szkół, także do tego nowego systemu. Ja osobiście składam deklarację woli, odnośnie poszanowania decyzji samorządów, które podejmują decyzję odnoście sieciowania szkół. Z pozycji samorządu terytorialnego istnieje lepsze zrozumienie uwarunkowań i w związku z tym, ja zakładam, że te decyzje są wydyskutowane i wynegocjowane.” – powiedział Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty.

Te słowa oznaczają, że kuratorium oświaty nie będzie miało większego wpływu na to, jak wyglądały będą sieci szkół po reformie. Prościej mówiąc, to samorządy będą decydować o tym, jak dane szkoły zostaną przekształcone.

Przy pochyleniu się nad uchwałami intencyjnymi warmińsko – mazurski kurator oświaty będzie kierował się pewnymi elementami:

– brak zgody na likwidację szkół

– wspieranie małych szkół

– ukończenie szkoły powinno odbyć się w tym samym miejscu, w którym tą szkołę się zaczęło

– dobra bezpieczna szkoła, przyjazna dla ucznia

„Reforma edukacji na Warmii i Mazurach jest już wdrażana. Nie jest to już etap planowania tylko ten proces rozpoczął się już i jest intensywnie realizowany. Ta moja opinia wynika ze spotkań, rozmów, telefonów. Większość samorządów, jest już przygotowana i mają już pomysł na nową sieć szkół.” – powiedział wicekurator oświaty, Wojciech Cybulski.

Ważna informacja dotycząca rodziców i dzieci, to ta, która odnosi się do nowej reformy programowej. Otóż zostanie ona wprowadzona w klasach: pierwszej, czwartej i siódmej. Oznacza to, że dzieci rozpoczynające rok szkolny 2017/18 w jednej z tych klas, rozpoczynają naukę nową reformą programową, natomiast reszta dalej uczy się według „starego” programu.

Od nowego roku szkolnego nastąpi waloryzacja płac dla nauczycieli. Natomiast w kwietniu 2017 roku zostanie podany do wiadomości harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Jak wspomniał wicekurator, „ostatnia taka waloryzacja miała miejsce w 2009 roku”.

Kurator oświaty, Krzysztof Marek Nowacki, odniósł się także do tego, czy po wprowadzeniu nowej reformy, można oczekiwać zwolnień wśród nauczycieli. „Na skutek tej reformy wzrasta liczba godzin lekcyjnych, więc nie ma żadnych powodów do zagrożeń. Oddziałów klasowych będzie więcej, także teoretycznie również etatów powinno być więcej. Oczywiście niestety demografii nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Przywołam teraz dane ogólnopolskie. W ciągu ostatnich siedmiu lat, z zawodu ubyło 45 tysięcy nauczycieli. Konkluzja jest jednak taka, iż mam pewność, że nikt nie utraci pracy z powodu reformy”.

BRAK KOMENTARZY