Nielegalnie zatrudnieni na Warmii i Mazurach

0
488

Kontrole przeprowadzone od początku roku przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, wykazały uchybienia w zatrudnianiu cudzoziemców terenie Warmii i Mazur.

W większości byli to obywatele Ukrainy 88%, ale także Białorusi 6%, Gruzji 3% czy Mołdawii 2%. Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia, powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu oraz bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej.

Najwięcej cudzoziemców nielegalnie pracowało na budowie 28%, firmach pośredniczących w zatrudnieniu 18%.  Natomiast w gastronomii 16%, produkcji 14%, a usługach 8%. Funkcjonariusze SG stwierdzili uchybienia w powierzaniu pracy w powiecie olsztyńskim 30%, mrągowskim i iławskim po 12%, ełckim oraz giżyckim 8% i piskim 6%.

Od początku roku do końca maja Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 59 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY