Natrafił na groby sprzed kilku tysięcy lat. Ma dostać nagrodę

0
766

Na groby natrafił mieszkaniec gminy Sorkwity. Wojewódzkie służby konserwatorskie wystąpiły o przyznanie mu nagrody przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Służby konserwatorskie zostały poinformowane o przypadkowym odkryciu fragmentów kości ludzkich oraz towarzyszącej im obstawie kamiennej w osypisku wybierzyska piasku w żwirowni na na terenie gminy Sorkwity. Z powodu zagrożenia zniszczenia go wskutek osunięć otaczającego materiału zadecydowano o wykonaniu archeologicznych badań ratowniczo-interwencyjnych. Badania wykonała Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna. Wystające fragmenty kości ludzkich zauważył jeden z mieszkańców gminy Sorkwity, który akurat przechodził koło wybierzyska piasku. Ten poinformował o tym służby ochrony zabytków. Z racji, że odkrycie jest bezcenne wystąpiły one o przyznanie nagrody do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego.
Badaniami objęto obszar o łącznej powierzchni 7 m kw. zlokalizowany w bezpośrednim otoczeniu znaleziska. W ich wyniku uchwycono jamę grobową o zarysie w planie prostokątnym i o wymiarach 1,7 x 1,3 m. W stropie obiektu odsłonięto konstrukcję kamienną, pod którą znaleziono zbiorowy pochówek szkieletowy czterech osobników – w tym jeden dorosły, jeden młodociany i dwoje małoletnich.jedynym zabytkiem o walorach datujących, pozyskanym z grobu jest znaleziony w obrębie klatki piersiowej jednego z osobników sercowaty grocik krzemienny z lokalnego krzemienia narzutowego bałtyckiego. Na jego podstawie badacze określili tzw. chronologię względną na późny neolit oraz przełom neolitu i początek epoki brązu oraz początek epoki brązu. Z badania materiału kostnego, dzięki którym uzyskano daty 2034-1876. – Te unikatowe stanowisko zostało włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

BRAK KOMENTARZY