Następna kadencja marszałka Gustawa Marka Brzezina w Brukseli

0
727
marszałek Gustaw Marek Brzezin

Sekretarz Generalny Europejskiego Komitetu Regionów Petr Blížkovský poinformował, że Rada Unii Europejskiej ponownie mianowała marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina na członka tego komitetu.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

– Bezpośrednia wiedza, udział w bieżących pracach to bezcenne doświadczenia – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Z uwagi na głównie rolniczy charakter naszego regionu i jego przygraniczne położenie będę chciał pracować w komisjach związanych z rolnictwem i współpracą międzynarodową. Jeśli chodzi o priorytety, zależy mi w dalszym ciągu na utrzymaniu polityki spójności, która gwarantuje rozwój regionom mniej rozwiniętym, i polityki rolnej, z której korzystają mieszkańcy obszarów wiejskich.

Inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów odbędzie się w dniach 11-13 lutego. Marszałek Brzezin będzie sprawował swoją funkcję w tym komitecie od 26 stycznia 2020 roku do 25 stycznia 2025 roku.

BRAK KOMENTARZY