Narada premiera z wojewodami

0
175

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się narada Premiera Donalda Tuska z wojewodami. Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych kwestii dotyczących sytuacji na wschodniej granicy, planowanej strefie buforowej oraz sytuacji uchodźców w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król.

– Białystok stał się miejscem w jakimś sensie symbolicznym. To symbolika dość groźna, ale momentami i przygnębiająca – podkreślił premier.

Wskazał, że  w związku z wojną w Ukrainie i agresywną polityką Białorusi na granicy, mamy do czynienia z realnym zagrożeniem związanym nie tylko z dezinformacją i atakami cybernetycznymi, ale także fizycznymi aktami sabotażu i dywersji na terenie całego kraju.  Dodał, że tylko w ostatnich tygodniach aresztowano dziesięć osób zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce.

– Wasza misja nie polega na rutynowym administrowaniu od pierwszego do pierwszego, ale na nieustannej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe. Sytuacja wymaga pełnej koncentracji od was i waszych urzędników – powiedział szef rządu zaznaczając, że mobilizacja administracji państwowej nie dotyczy tylko województw położonych przy wschodniej granicy kraju.

Premier mówił również o strefie buforowej. – Ma utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską i zbudować lepsze warunki dla służby, zarówno dla Straży Granicznej, jak i wojskowych i policji”, które strzegą granicy.

Obradująca wczoraj w Białystoku Rada Ministrów przyjęła uchwałę, na podstawie której zostanie wydanie rozporządzenie o zakazie przebywania w strefie buforowej. Obejmie niemal 61 km w obszarze działania placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze .

BRAK KOMENTARZY