Nabór wniosków o dofinansowanie na budowę, przebudowę lub remont dróg

0
519
S16 czeka na wybór wariantu przebiegu drogi

Wojewoda warmińsko-mazurski ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając pocztą na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 15:30 dnia 26 sierpnia 2022 r. jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych pocztą, data 26 sierpnia 2022 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Ustala się limit złożonych wniosków:

  • powiat może złożyć maksymalnie 6 wniosków,
  • gmina może złożyć maksymalnie 6 wniosków – jeśli wskaźnik dotychczasowego wykonania inwestycji z udziałem środków RFRD liczony w stosunku do długości dróg zarządzanych przez jednostkę jest niższy niż 10%,
  • gmina może złożyć maksymalnie 5 wniosków jeśli wskaźnik dotychczasowego wykonania inwestycji z udziałem środków RFRD liczony w stosunku do długości dróg zarządzanych przez jednostkę jest wyższy niż 10%,

BRAK KOMENTARZY