Na Konwencie Starostów Województwa Warmińsko – Mazurskiego rozmawiano o reformie służby zdrowia

0
1959
fot. Starostwo Powiatowe

Około 30 osób wzięło udział w Konwencie Starostów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który się odbył 12 kwietnia w olsztyńskim starostwie. Głównym tematem posiedzenia była reforma służby zdrowia w kontekście finansowania szpitali. W spotkaniu starostów wzięli także udział wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski oraz dyrektorzy powiatowych szpitali. 

23 marca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali. Przepisy regulują system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Placówki, które znajdą się w sieci, będą miały zagwarantowaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Będą jednak podzielone na kilka poziomów finansowania. Kwalifikacja odbywa się z uwagi na strukturę danej placówki, nie ma natomiast znaczenia, kim jest założyciel.

O wyzwaniach, które wymusza na powiatach i dyrektorach szpitali, nowa ustawa, mówił dyrektor wojewódzkiego NFZ. – Ustawa określa „z grubsza” ramy. Szczegóły mają doprecyzować projekty rozporządzeń w sprawie m.in. określenia sposobu ustalenia ryczałtu PSZ na pierwszy okres rozliczeniowy oraz wykazu świadczeń wymagających odrębnego sposobu finansowania – tłumaczył Andrzej Zakrzewski.

Jako podstawowe kryteria kwalifikacji do PSZ dyrektor wymienił udzielanie przez szpitale świadczeń w trybie „ostrym”, funkcjonowanie Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (za wyjątkiem placówek ogólnopolskich, onkologicznych i pulmonologicznych), a także komórek Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jak się okazuje, wszystkie szpitale powiatowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu i Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, zakwalifikują się do sieci.  Początkowo istniały obawy, co do dalszych losów dobromiejskiej placówki, ostatecznie jednak furtką do „sieci szpitali” okazało się kryterium organizacyjne, mówiące o możliwości kwalifikacji tych świadczeniodawców, którzy są jedynymi na danym terenie. Z tej zasady skorzysta także szpital w powiecie węgorzewskim.

Placówki z sieci zostaną podzielone na różne poziomy. I stopień dotyczy szpitali, w których świadczone są usługi z zakresu chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, neonatologii i pediatrii; tu zakwalifikuje się 19 placówek z województwa warmińsko-mazurskiego. W II stopniu znajdą się 4 szpitale ze świadczeniami chirurgii dziecięcej i plastycznej, kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, otolaryngologii, reumatologii i urologii. III stopień to szpitale wojewódzkie, w których funkcjonują m.in. chirurgia klatki piersiowej dorosłych i dzieci, chirurgia naczyniowa, choroby zakaźne, kardiologia i kardiochirurgia, neurochirurgia i neurologia dla dzieci, transplantologia kliniczna, toksykologia, nefrologia i otolaryngologia. Kolejne poziomy dotyczą szpitali pediatrycznych, ogólnopolskich, onkologicznych i pulmonologicznych.

Na funkcjonowanie PSZ przeznaczonych będzie 91 % środków, z których obecnie jest opłacane leczenie szpitalne. Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na konkursy, do których będą mogły przystąpić placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci oraz te, które w niej są, ale chciałyby pozyskać środki na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów. Ta sytuacja dotyczy np. szpitala w Biskupcu, który planuje udział w konkursie z myślą o oddziałach Ortopedii i Neurologii.

Pierwsze oficjalne wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci zostaną ogłoszone nie później niż do 27 czerwca. Będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

BRAK KOMENTARZY