Można starać się dofinansowanie na czas kryzysu

0
356

Wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wsparcie ma na celu umożliwienie bądź ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:
– zakup sprzętu, usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu, usługi, przebranżowienie),
– dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

Termin składania wniosków: 26-28 kwietnia 2022 roku.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 50 620 051,95 złotych.

Ogłaszane konkursy ogłaszane  są odpowiedzią na wyzwania i potrzeby, które pojawiły się w regionie w wyniku wystąpienia pandemii wirusa Sar-Cov-2 (COVID-19). Oś skupia interwencję skierowaną na zabezpieczenie pracowników i firm oraz dostosowanie działalności gospodarczej do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia oraz wzrost odporności systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe będące skutkiem sytuacji epidemicznej w województwie.

BRAK KOMENTARZY