Mołdawska firma delegowała swoich rodaków do nielegalnej pracy w Polsce

0
700

Obywatele Mołdawii nielegalnie pracowali na budowie w powiecie iławskim. To wynik wczorajszej kontroli legalności zatrudnienia i pobytu przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Wydziału do Spraw Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

Obcokrajowców delegowała do pracy mołdawska firma z branży budowlanej. Kontrolą objęto łącznie 11 cudzoziemców. Okazało się, że 8 mężczyzn pracowało przy budowie bloku mieszkalnego bez stosownych zezwoleń. Teraz pracodawcy grozi kara grzywny do 30 000 zł, a wobec obywateli Mołdawii wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu do kraju pochodzenia.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w styczniu wszczęli 30 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto 187 obcokrajowców i stwierdzono, że 22 osobom powierzono pracę nielegalnie. Głównie byli to obywatele Ukrainy. Powtarzającymi się naruszeniami była praca bez wymaganego zezwolenia, oświadczenia,  czy jakiejkolwiek umowy, lub praca na innych warunkach.

BRAK KOMENTARZY