Modernizacja linii kolejowych – będziemy podróżować szybciej

0
3250
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Trwa modernizacja linii kolejowej między Olsztynem a Jabłonowem Pomorskim. W ramach projektu, przebudowane będą tory, przejazdy oraz perony w Olsztynie Zachodnim i Naterkach. Niedawno zakończyły się również prace na zabytkowym moście nad Łyną, gdzie nie zabrakło małych komplikacji.

Przebudowa linii kolejowej na odcinku od Olsztyna do Jabłonowa Pomorskiego rozpoczęła się w październiku, pomiędzy miejscowościami Ostrowite i Jamielnik. Łącznie zmodernizowanych będzie 16 przejazdów, z czego 4 w pobliżu Olsztyna, a są to przejazdy pomiędzy Starymi Jabłonkami, Biesalem, Naterkami i Olsztynem. – Modernizacja podniesie poziom bezpieczeństwa. Zapowiada Ewa Symonowicz-Ginter z PKP Polskich Linii Kolejowych. – Będziemy wymieniać urządzenia sterowania ruchem kolejowym,  rogatki, modernizować 10 obiektów inżynieryjnych na trasie. Gruntowną modernizację przejdą również perony na stacji Olsztyn Zachodni, gdzie już trwają zaawansowane prace. Na olsztyńskim dworcu zachodnim wymieniona ma zostać nawierzchnia na antypoślizgową, perony zostaną podniesione do wysokości 76 centymetrów. Ponadto mają być dostosowane dla osób niepełnosprawnych, tj. będą pochylnie, napisy w języku Breila. Na olsztyńskiej stacji Olsztyn Zachodni zmodernizowany jest już peron 3, a aktualnie rozpoczęły się prace na peronie 2. Na przebudowę peronu 1 trzeba będzie poczekać 2 lata, kiedy rozpocznie się modernizacja linii kolejowej z Działdowa do Olsztyna. Kolejnymi przebudowywanymi peronami będą  te na stacji w Naterkach. Jak zaznaczyła Ewa Symonowicz-Ginter głównym celem modernizacji jest dostosowanie infrastruktury, aby pociągi na całym odcinku mogły poruszać się z prędkością do 120 km/h. – Konsekwentnie Polskie Linie Kolejowe dostosowują i podnoszą parametry infrastruktury. W 2015 roku zmodernizowaliśmy odcinek między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim, gdzie podróż trwa o 20 minut krócej, niż wcześniej. Aktualnie prędkość na modernizowanej trasie wynosi 80-100 km/h. PKP zakłada, że po przebudowie czas podróży między Iławą a Olsztynem skróci się o 6 minut. Prace mają potrwać do września 2017 roku, a ich koszt to 50 milionów złotych.

Niedawno zakończyła się również przebudowa zabytkowego mostu nad Łyną, niedaleko Dworca Zachodniego w Olsztynie. Prace polegały na zdemontowaniu torów i naprawieniu wszelkich spękań i ubytków, a na powierzchni zostało wykonane balastowe żelbetowe koryto, które ma za zadanie odciążyć całą, 120-letnią konstrukcję. Ostatnio most był naprawiany w 1953 i 1965 roku. Podczas naprawy mostu, nie zabrakło komplikacji – powiedział Andrzej Puzewicz, zastępca dyrektora do spraw technicznych w Zakładzie Linii Kolejowych w Olsztynie. – W trakcie wykonywania robót, na przedniej ścianie od strony Starego Miasta, nastąpiło pęknięcie na 1/3 długości mostu. Groziło to odpadnięciem części ściany na ulicę Wyzwolenia. Musieliśmy wykonać dodatkowe prace zabezpieczające, żeby utrzymać ten typ konstrukcji. Wydłużyło to nam prace o 2 tygodnie. Teraz jednak konstrukcja jest wzmocniona i nie ma żadnego zagrożenia. Prace na moście  trwały około 2 miesięcy i zakończyły się w listopadzie, a łączny koszt wyniósł ponad 2,6 miliona złotych.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY