Ministerstwo rolnictwa o możliwości wprowadzenia stałej pensji dla sołtysów

0
615
Sala posiedzeń plenarnych Sejmu RP

Sołtys jest organem pomocniczym gminy, a nie wykonawczym i pełni swoją funkcję społecznie – przypomniała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka w odpowiedzi na interpelację dotyczącą wprowadzenia wynagrodzeń dla sołtysów.

Grupa posłów PiS zwróciła się do resortu rolnictwa z interpelacją w sprawie wynagrodzeń dla sołtysów. Parlamentarzyści zapytali ministerstwo m.in. czy sprawa wynagrodzeń dla sołtysów doczeka się finalizacji w 2021 roku?

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Anna Gembicka podkreśliła, że sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, nie jest organem wykonawczym.

– Sołtys, wybierany w wyborach tajnych, pełni obecnie swoją funkcję społecznie. Obecnie sołtys za poniesione wydatki podczas wypełniania swojej społecznej funkcji może otrzymać dietę, o której wysokości drogą uchwały decyduje Rada Gminy oraz otrzymać prowizję za pobrany podatek od nieruchomości – zaznaczyła wiceminister dodając, że wysokość diety jest różna w poszczególnych gminach i zależy od ich zamożności.

Gembicka przypomniała, że propozycja przyznania stałej pensji dla sołtysów była już w polskim parlamencie podnoszona, ale zawsze z niej rezygnowano po zapoznaniu się z ewentualnymi skutkami takiej regulacji.

„Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są w tej mierze pogłębione analizy prawne oraz ekonomiczne i społeczne. Roczny koszt wypłaty najniższego przewidzianego prawem wynagrodzenia dla wszystkich sołtysów w Polsce ocenia się na 1 mld 400 mln złotych” – wskazała wiceminister.

Na pytanie czy ministerstwo dostrzega istotę funkcji sołtysa i rozumie jej znaczenie dla rozwoju polskiej wsi wiceminister wskazała, że jej resort „postrzega sołtysów jako mężów zaufania lokalnych społeczności”.  – Wybierając ze swego grona sołtysów, mieszkańcy wsi oczekują, że będzie ich przedstawicielem na posiedzeniach rad gminy, wobec organów samorządowych, przedstawiając ich oczekiwania, i dbając o ich dobro – wyjaśniła wiceminister.

Dodała przy tym, że aktywne zaangażowanie społeczne przynosi najlepsze efekty „gdyż powodowane jest najwartościowszą motywacją – chęcią poprawienia warunków życia w miejscu zamieszkania, dla swojej rodziny, sąsiadów i przyjaciół, przywiązaniem do miejsca, czy lokalnym patriotyzmem”.

W połowie marca br. posłowie Koalicji Polskiej złożyli w Sejmie projekt, który ma wzmocnić ustrój sołectw oraz pozycję sołtysów. Regulacja przewiduje m.in. diety oraz zryczałtowane wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 1400 zł miesięcznie. Podobny projekt PSL został już raz odrzucony przez Sejm w 2017 r.

BRAK KOMENTARZY