Ministerstwo Edukacji zapowiedziało spore zmiany w wynagradzaniu nauczycieli

0
300
Anna Zalewska, minister edukacji narodowej

1000 zł dodatku „na start” dla nauczyciela stażysty, 200 i 400 zł dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych – m.in. takie zmiany zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska w podpisanej w poniedziałek deklaracji „Edukacja dla przyszłości”.

Deklaracja to dokument, w którym Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowuje dotychczasowe działania resortu i zapowiada, jakie zmiany chce przeprowadzić w najbliższym czasie.

„Ta deklaracja jest skierowana do wszystkich. Przede wszystkim do związków zawodowych, ale również do samorządowców, nauczycieli, rodziców” – powiedziała minister Anna Zalewska. „Mamy przed sobą wyzwania dotyczące tych zmian, które już nastąpiły, i tych, które planujemy, żeby za kilka miesięcy również miały swój finał. Chcemy rozmawiać, chcemy szukać wsparcia. Zależy nam na zgodzie i na spokoju wokół systemu edukacji” – podkreśliła.

Szefowa MEN wyjaśniła, że w deklaracji zebrane są wszystkie te zobowiązania MEN, które już publicznie padły w rozmowach z nauczycielskimi związkami zawodowymi. „Teraz stają się elementem ważnej deklaracji” – zaznaczyła.

W deklaracji minister informuje, że rozpoczęła już prace legislacyjne w zakresie nowelizacji Karty nauczyciela, która ma wzmocnić nauczycielskie zarobki.

W noweli znajdzie się rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę na nauczycieli kontraktowych oraz mianowanych. Dodatek za wyróżniającą pracę będzie wynosił dla nauczyciela kontraktowego 200 zł, dla nauczyciela mianowanego 400 zł (nauczyciel dyplomowany otrzyma taki dodatek w wysokości 500 zł). Jak podkreśla MEN, dodatek ten nie będzie uwzględniany przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

MEN zapewnia również, że wprowadzi nowe świadczenie dla nauczycieli stażystów. Nauczyciel, który rozpoczyna pracę w zawodzie, dwukrotnie w okresie stażu otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w pierwszym oraz drugim roku stażu. To świadczenie również nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związków zawodowych, resort deklaruje przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania przez jednostki samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

Ponadto w ramach prac nad zmianą ustawy – Karta Nauczyciela będą analizowane kwestia dotyczące minimalnych stawek i zakresu uprawnień do dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w szczególności dodatku za wychowawstwo i za warunki pracy.

„W związku z istotną rolą wychowawczą szkoły konieczne jest ustalenie jednej dla wszystkich nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo, minimalnej stawki dodatku za pełnienie tej funkcji” – podkreślono w deklaracji.

Rządowe prace nad nowelizacją mają zakończyć się do 30 kwietnia. Na koniec czerwca MEN przewiduje zakończenie prac parlamentarnych w tej sprawie i podpisanie noweli przez prezydenta. Tym samym nowe rozwiązania byłyby gotowe na 1 września 2019 r.

Minister informuje w deklaracji, że rozpoczęła również prace nad projektem zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Ich założeniem jest to, aby od 1 września 2019 r. zwiększyć w nich liczbę godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w celu wzmocnienia finansowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

W związku z planowanym podwyższeniem płac nauczycielskich od 1 września 2019 r. zostanie znowelizowane rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. MEN deklaruje, że w ramach tej nowelizacji zostanie doprecyzowany przepis dotyczący dodatku za wychowawstwo poprzez jednoznaczne uprawnienie do tego dodatku nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.

Źródło: PAP

BRAK KOMENTARZY