Milion na modernizację regionalnych zabytków

0
761
Zgodnie z zestawieniem, w 2021 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 41,74 mld zł

Ideą konkursu było wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Dotacja mogła obejmować nakłady konieczne na:
1)    sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)    przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3)    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
4)    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5)    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6)    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru,
7)    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 1 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 39 projektów.

Wykaz podmiotów i zadań wraz z wysokością dotacji, której udziela się w 2022 r. z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
* Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie Konserwacja i renowacja ścian i okien witrażowych prezbiterium kościoła
w Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP
i św. Józefa w Krośnie 91,75 50 000,00 zł
* Archidiecezja Warmińska Konserwacja zabytkowego wyposażenia katedry we Fromborku – stalle 90,75 40 000,00 zł
* Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym Konserwacja XVII wiecznego obramienia lawaterza z zakrystii Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym 88,75 30 000,00 zł
* Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich przy XVII-wiecznym wyposażeniu kościoła w Łęgowie. Stolarka drzwiowa wewnętrzna (drzwi wejściowe
od strony południowej, drzwi do zakrystii, drzwi z wejścia na ambonę) 88,50 21 000,00 zł
* Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jarnołtowie Prace konserwatorskie neogotyckiej dzwonnicy z 1926 r. przy kościele
pw. Chrystusa Króla w Jarnołtowie 86,25 25 000,00 zł
* Parafia Prawosławna
pw. Przemienienia Pańskiego
w Mrągowie Przywrócenie stanu elewacji bocznych
od ołtarza, polegające na usunięciu wtórnych zamurowań oraz rekonstrukcji okien, w cerkwi prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego
w Mrągowie 85,00 10 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia świętego Michała Archanioła
w Blankach Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele
pw. św. Michała Archanioła w Blankach – ściana zachodnia (etap III-ostatni) 82,50 20 000,00 zł
*  Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Grodzicznie Konserwacja ambony z Kościoła
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Grodzicznie – I etap 81,88 35 000,00 zł
* Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Pomorskiej Wsi Remont elewacji południowej kościoła
wraz z wykonaniem izolacji pionowej -ETAP I 81,38 10 000,00 zł
62Z Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie Prace konserwatorskie i restauratorskie wybranych rzeźb ze zwieńczenia ołtarza Najświętszej Marii Panny z kościoła NSPJ
w Olsztynie 81,25 45 000,00 zł
* Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury Prace ratownicze przy malowidle alegorycznym na podniebieniu schodów XVII wiecznego pałacu Lehndorffów
w Sztynorcie – kontynuacja prac 80,88 50 000,00 zł
*  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Giżycku Remont okien w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Giżycku 80,75 50 000,00 zł
* Parafią Rzymsko-Katolicką
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szwarcenowie Prace konserwatorskie i restauratorskie
przy grupie rzeźbiarskiej Ukrzyżowanie
i belce tęczowej z kościoła
pw. Św. Mikołaja w Szwarcenowie 80,63 20 000,00 zł
*  Rzymskokatolicka Parafia
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie Kwietniewo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (1330-1350): II etap remontu dachów – remont dachu korpusu – remont drewnianej konstrukcji 80,38 25 000,00 zł
*  Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) Prace ratunkowe przy wymianie blachy
na hełmie wieży i naprawie murów tej wieży
w gotyckim kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach 79,50 50 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie Konserwacja neogotyckich witraży kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Jarandowie – etap I dwa witraże prezbiterium: Św. Józefa i witraż Matka Boska z dzieciątkiem 79,38 13 000,00 zł
* Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu Zabezpieczenie, zachowanie substancji architektury kościoła ewangelicko-augsburskiego w Dźwierzutach – konserwacja witraży z 1936 r. (drugi etap prac) 78,75 12 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Anny w Sokolicy Sokolica, konserwacja i restauracja obrazu “Modlitwa w Ogrójcu” malowanego
na podłożu drewnianym – etap III 78,38 10 000,00 zł

*  Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach Przełożenie poszycia dachu wieży wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej – etap IV 77,75 10 000,00 zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Małdytach Zajezierze. Prace konserwatorskie tynków na ścianie wschodniej (z wyłączeniem malowidła) oraz tynków kruchty 77,63 10 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Macieja Apostoła
i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku Bisztynek, Sanktuarium Krwi Chrystusa
pw. Św. Macieja Apostoła (XIV w.), ołtarz
Św. Krzyża (XVIII w.) upamiętniający Cud Przemiany Krwi Chrystusa: konserwacja TRONU OŁTARZOWEGO 77,50 20 000,00 zł
*  Rzymskokatolicka Parafia świętego Augustyna i świętej Anny w Babiaku Ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie manierystycznego ołtarza głównego (1609 r.) z kościoła parafialnego w Babiaku 77,50 25 000,00 zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej
we Frednowach Frednowy, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. Przeniesienie i konserwacja polichromii stropu po transferze, pochodzącej z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Olsztynie, etap II: część o pow. 12,95 m2 77,38 20 000,00 zł

* Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczytnie Remont pokrycia dachowego kościoła ewangelickiego przy ul. Warszawskiej 1 w Szczytnie. Etap I: wykonanie nowego pokrycia dachowego na wieży kościoła od strony południowo-zachodniej 77,38 25 000,00 zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Ewangelisty
i Opatrzności Bożej w Bartągu Konserwacja trzech rzeźb zwieńczenia ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jana Ewangelisty; Archidiecezjalnym Sanktuarium Bożej Opatrzności w Bartągu 77,25 20 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu Wykonanie prac związanych z remontem stropu oraz chóru kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Dębowcu 76,63 30 000,00 zł
*  Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach Słobity, kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego (XIX w.): remont dachu – Etap I remont drewnianej konstrukcji i wykonanie poszycia dachu 76,38 20 000,00 zł
* Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zespole obrazów stacji drogi krzyżowej
z Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie. Etap I – wybrane stacje 76,25 15 000,00 zł

* Rzymskokatolicka Parafia świętej Marii Magdaleny we Wrzesinie Wrzesina, kościół p.w. Marii Magdaleny, XV w., konserwacja elewacji, Etap I elewacja wschodnia korpusu rekonstrukcja sygnaturki
i konserwacja dwu poziomów 76,25 20 000,00 zł

* Rzymskokatolicka Parafia świętego Bartłomieja Apostoła
w Piotraszewie Piotraszewo, kościół pw. św. Bartłomieja, XIV w., usuwanie przyczyn zwilgocenia fundamentów – etap I – ściana wschodnia 75,13 29 000,00 zł
*  Parafia Rzymskokatolicka świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
w Cerkiewniku Cerkiewnik, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, konserwacja i restauracja głównych drzwi wejściowych wraz z witrażem w nadświetlu 73,38 20 000,00 zł
*  Rzymskokatolicka Parafia świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Reszlu Konserwacja złoconej ramy obrazu
św. Katarzyny z górnej kondygnacji ołtarza głównego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – kontynuacja prac przy ołtarzu 73,38 20 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia świętego Wawrzyńca
w Gryźlinach Konserwacja barokowego ołtarza bocznego p.w. św. Józefa z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Gryźlinach: mensa ołtarza 72,75 25 000,00 zł
*  Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Rzemieślnika
w Nawiadach Konserwacja witraży “Chrystus w Ogrójcu”
i “Chrystus Zmartwychwstały”
z kościoła w Nawiadach. Wykonanie przeszkleń zabezpieczających witraże 72,75 30 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia świętego Bartłomieja Apostoła
w Jezioranach Jeziorany, kościół pw. Św. Bartłomieja (XIV w.): pełna konserwacja i restauracja obrazu “Św. Anna nauczająca Marię”
w złoconej ramie 72,50 10 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku Konserwacja mensy ołtarzowej neogotyckiego ołtarza bocznego z figurą św. Józefa
z kościoła p.w. NSPJ w Olsztynku 71,50 25 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu Konserwacja ściany/łuku tęczowego
we wnętrzu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu 71,13 40 000,00 zł
* Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Samulowskiego 6 Wykonanie wewnątrz budynku,
przy ul. Samulowskiego 6, prac konserwatorskich i restauratorskich schodów, balustrad, drzwi wewnętrznych wahadłowych klatki schodowej 68,88 50 000,00 zł
* Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie Prace konserwatorskie przy 4 feretronach
z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie 68,13 20 000,00 zł

BRAK KOMENTARZY