Marszałek wyróżnił wybitnie uzdolnionych studentów

0
404

Finansowe wsparcie przyznawane jest studentom mieszkającym w województwie warmińsko-mazurskim za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe.

Stypendium im. Marka Baumana w wysokości 10 tys. zł można zdobyć za osiągnięcia w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii i finansów.

W tym roku wsparcie otrzymały dwie osoby – Sandra Gajcy (Uniwersytet Morski w Gdyni) oraz Michał Bukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Marek Bauman (zmarły na początku 2019 roku) był skarbnikiem województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2019. Jego najwyższe kwalifikacje, kompetencje i biegłość w przepisach prawa finansowego wywarły historyczny wpływ na sprawne funkcjonowanie samorządu województwa i rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

LAUREACI 2022:

Michał Bukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ekonomia, II  stopnia):
•    publikacje:
1.    autor artykułu „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? ”opublikowanego w monografii zbiorowej ISBN 978-83-66843-00-4
•    aktywny udział w Europejskim Kongresie Finansowym 2021 – wygłoszony poster
•    autor eseju konkursowego „ Pandemia – obecnie problem, w przyszłości szansa na rozwój”, który znalazł się wśród 40 wyróżnionych prac napisanych przez 170 studentów z Polski i z zagranicy – wyróżnienie grupowe w postaci opublikowania nagrodzonego eseju w książce
•    aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach naukowych związanych z kierunkiem studiów – członek Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego
•    udział w IX Akademii na Bank – organizowanej przez City Bank Handlowy 25.01.2021-23.06.2021
•    członek Ochotniczej Straży we Frygnowie

Sandra Gajcy (Uniwersytet Morski w Gdyni, Zarządzanie finansami – 2 rok)
•    publikacje:
1.    autor artykułu w j. polskim „Strony internetowe elementem logistycznej obsługi klienta w sektorze motoryzacyjnym” w monografii zbiorowej „LOGISTYKA PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA. Edycja II” Gdynia 2021, ISBN 978-7421-381-3
2.    autor artykułu w j. polskim „Elementy logistycznej obsługi klienta w branży motoryzacyjnej” w monografii zbiorowej „LOGISTYKA PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA. Edycja II” Gdynia 2021, ISBN 978-83- 7421-382-0
3.    autor artykułu w j. polskim „Logistyka miejska w Białymstoku w dobie wyzwań ekologicznych” w monografii zbiorowej „LOGISTYKA PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA. Edycja II” Gdynia 2021, ISBN 978-83-7421-382-0
4.    autor artykułu w j. polskim „Analiza poziomu hałasu emitowanego przez komunikację trolejbusową w Gdyni” w monografii zbiorowej „GLOBALNE TRENDY LOGISTYKI PRZYSZŁOŚCI” Gdynia 2021, ISBN 978-83-7241-374-5
•    wystąpienia na konferencjach:
1.    aktywny udział w VI Sympozjum Morskim Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, „Innowacje w sektorze TSL w dobie pandemii COVID-19”
2.    aktywny udział w VI Sympozjum Morskim Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, „Nowe rozwiązania i zmiany na przestrzeni lat w obsłudze pasażerów transportu lotniczego”
3.    wygłoszenie referatu w j. polskim „Kryzys czynnikiem stymulującym rozwój organizacji” w XXIX Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie w warunkach kryzysu, (artykuł pozytywnie zrecenzowany i przyjęty do publikacji)

BRAK KOMENTARZY