Marszałek przyznał artystyczne stypendia

0
546

Przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą dofinansowania jest wspieranie rozwoju twórczego osób uzdolnionych artystycznie, które w terminie składania wniosku nie ukończyły 35 roku życia (w szczególnie uzasadnionym przypadku stypendium może być przyznane osobie, która ukończyła 35 rok życia).

Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa.

STYPENDIA ARTYSTYCZNE 2022:

1. Beata Brokowska-Ostrowska – „Cykl publikacji pt. „Śladami Balbiny Świtycz-Widackiej” wzbogacony fotografiami – archiwalnymi oraz współczesnymi. Stworzenie profilu/fanpage Balbiny Świtycz-Widackiej na Facebooku, organizacja wystawy prac artystki”.
2. Łukasz Staniszewski – „Napisanie scenariusza filmowego pt. „Na deskach”, przedstawiającego historię intensywnej relacji pomiędzy dwojgiem ludzi  pochodzących z nieprzystających do siebie światów Promocja olsztyńskiego środowiska sportowego i ich wybitnych osiągnięć oraz promocja sztuki, jako formy komunikacji społecznej i sposób na budowanie więzi międzyludzkich”.
3. Aleksandra Kolan – „Projekt ma na celu stworzenie eksperymentalnego spektaklu na motywach sztuki „Kosmiczny lęk albo dzień, w którym Brad Pitt został paranoikiem” Christiana Lollike. Spektakl zostanie wystawiony w przestrzeni teatralnej, będzie mu towarzyszyć wystawa performatywna”.
4. Izabela Treutle – „Stworzenie scenariusza widowiska scenicznego opartego o tradycje i zwyczaje Warmii związane z obrzędowością zaślubin. Przygotowanie wystawy zaprezentowanej w galerii Lidzbarskiego Domu Kultury opisująca i ilustrująca warmińskie tradycje ślubne, którą będzie można wykorzystać do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji regionalnej. W ramach stypendium zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne przybliżającą tematykę tradycji ślubnych na Warmii. Scenariusz widowiska zostanie przygotowany na potrzeby i we współpracy z Zespołem Tańca Ludowego „Perła Warmii” z Lidzbarka Warmińskiego” oraz Grupą Teatralną „Szafa” i Teatrem Dorosłym działającym przy Lidzbarskim Domu Kultury”.
5. Joanna Jakutowicz – Naukowe zbadanie i rozpoznanie cyklu późnośredniowiecznych malowideł ściennych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sząbruku, gm. Gietrzwałd. Rezultatem projektu będzie powstanie opracowania naukowego wraz z dokumentacją fotograficzną poświęconego rozpoznaniu malowideł z kościoła w Sząbruku.”
6. Marcin Rumiński – „Projekt „Rumun Bajdurzy o mitach i legendach Prusów” zakłada opracowanie autorskich czytań bazujących na „Mitach i legendach Prusów” Jana Kierszka. Mity i legendy zostaną przedstawione w postaci pięciu słuchowisk, a następnie opublikowane, w formie podcastów w mediach społecznościowych jako słuchowiska z animacją wideo. Premierowej publikacji słuchowisk będzie towarzyszyć wydarzenie promocyjne zorganizowane w Olsztynie, podczas którego słuchowiska zostaną przedstawione na żywo z przygotowaną do tego scenografią”.
7. Sylwia Kubik – „Przybliżenie odbiorcom życia Mennonitów w Krainie Kanału Elbląskiego oraz na Żuławach Elbląskich. Zaprezentowanie za pomocą transmisji online na żywo, filmików, postów, zdjęć oraz artykułów w kontekście życia dawnych mieszkańców – Mennonitów. Zebrane materiały: zdjęcia, historia, opis zabytków, wypowiedzi mieszkańców zostaną opisane i zamieszone na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych oraz grupach czytelniczych, historycznych i turystycznych”.
8. Mariusz Gutowski – Stworzenie cyklu malarskiego – 20 prac na papierze wykonanych techniką gwaszu oraz autorska książka artystyczna wykonana z ciekawych wizualnie materiałów. Prace zostaną zaprezentowane w Galerii Marszałkowskiej oraz w innych galeriach. Wykonana zostanie autorska strona internetowa tak, aby powstałe prace były pokazane online szerszej publiczności.”
9. Arkadiusz Stankiewicz – „Warmia i Mazury – rzut z góry” – Rezultatem projektu będzie seria 60 fotografii wykonanych przy pomocy drona, podczas czterech podróży po regionie, w promieniu 70 km od Olsztyna, ukazujących przyrodę , architekturę Warmii
i Mazur, jej specyficzny, charakterystyczny krajobraz. Będzie się składał z trzech odsłon : WODA; KOLORY ZIEMII ; RYTM MIAST . Fotografie zostaną przedstawione w formie elektronicznej na stronie projektu na instagramie, facebooku, część już w trakcie trwania projektu, a całość pokazana na stronie projektu (instagram, facebook). Jako rezultat projektu powstanie wystawa prac, zaprezentowana w ART3H Studio w Olsztynie”.
10. Sławomir Koryzno – „Organizacja dziewiątej edycji Biedowo Music Festival 2022., której towarzyszyć będą specjalnie przygotowanie na to wydarzenie wizualizacje oraz Strefa Akademii Sztuk Pięknych”.
11. Amelia Kuształa – „Nabywanie nowych umiejętności oraz promocja regionu w kraju i na arenie międzynarodowej. Efektem finalnym działań będzie nagranie płyty z zespołem złożonym z profesjonalnych muzyków, występujących na estradach w całej Polsce”.
12. Anastazja Maciąg – „Zajęcia prywatne z trenerami wokalnymi oraz udział w warsztatach wokalnych w celu rozwoju umiejętności artystyczno-wokalnych”.
13. Agnieszka Symołon – „Projekt „ŚPIEWAJĄCE GALAKTYKI” – jest to cykl warsztatów wokalnych dla mający na celu aktywizację młodzieży do wspólnego działania; przeciwdziałanie depresji wśród młodzieży poprzez twórczą pracę w grupie, rozwijanie talentów wokalnych wśród młodych ludzi, oderwanie ich od rzeczywistości covidowej oraz samotności w sieci internetowej, zainteresowanie młodzieży tematyką astronomii oraz historyczną postacią Kopernika, rozwijanie  zainteresowań artystycznych u młodzieży, ich wrażliwości na kulturę, sztukę oraz naukę, poszerzanie wiedzy na temat postaci wybitnego astronoma”.
14. Maria Rumińska – „Projekt „Sploty Dziadowskie” obejmuje selekcję i autorskie przedstawienie pieśni dziadowskich, opracowane w gwarze warmińskiej. Wszystkie melodie oraz przyśpiewki zostaną zaaranżowane w sposób łączący brzmienia akustyczne z elektronicznymi. Dodatkowym atutem będzie organizacja wydarzenia (koncertu) podczas okresu zadusznego, które odbędzie się w olsztyńskim Spichlerzu.
15. Barbara Pliszka – „Dofinansowanie zakupu skrzypiec lutniczych oraz przygotowanie do egzaminów na studia muzyczne w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Hochschule fur Musik, Theater und Medien w Hanowerze”.
16. Jan Staruch – uczestnictwo w trzech międzynarodowych konkursach muzycznych: Vienna Classical Musie Academy- 2nd International classical musie competition “Spring” 2022. (w Wiedniu), 4th Zodiac International Musie Competition 2022 (w Nicei), The Vienna Virtuoso Festival Competition 2022 oraz w jednym z uznanych międzynarodowych konkursów na żywo odbywających się za granicą we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Profesjonalne nagrania dwóch wybitnych dzieł literatury skrzypcowej: II Koncert skrzypcowy d-moll- Henryk Wieniawski, II Sonata skrzypcowa G-dur- Maurice Ravel. Rozwój umiejętności muzycznych.

BRAK KOMENTARZY