Maria Wasiak o programie “Wiedza Edukacja Rozwój”. Zasady selekcji

0
1225

Rozwiązania, na podstawie których będą wybierane projekty do dofinansowania UE z programu “Wiedza Edukacja Rozwój”, będą gotowe 30 marca – mówi PAP szefowa MIR Maria Wasiak. 
Blisko 5,5 mld euro trafi m.in. na aktywizację zawodową młodych.
Na 30 marca br. zaplanowano pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program “Wiedza Edukacja Rozwój”.

“Rozpoczęcie tych prac to jeden z kluczowych momentów związanych z realizacją tego programu. Komitet zadba o skuteczność i jakość jego realizacji. Będzie czuwać nad wdrażaniem blisko 5,5 mld euro, które przyczynią się do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez reformy systemowe w takich obszarach jak: zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie” – podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju.

Dodała, że 30 marca zostaną przyjęte “konkretne rozwiązania, na podstawie których będą wybierane projekty do dofinansowania. “Zatwierdzone zostaną Roczne Plany Działania na 2015 rok dla wszystkich priorytetów oraz kryteria wyboru projektów” – zaznaczyła szfeowa MIR.

Wasiak zwróciła uwagę, że pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez wojewódzkie urzędy pracy ruszyły już w marcu. “Dotyczą one podniesienia aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, które będą udzielały wsparcia. Młodzi ludzie skorzystają z niego prawdopodobnie już na początku kwietnia br.” – podkreśliła.

Dotychczas ogłoszono nabory w siedmiu województwach: mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. “Wkrótce dołączą do nich pozostałe” – zapewniła szefowa MIR.

“W ramach projektów oferowana będzie przede wszystkim indywidualna, kompleksowa pomoc dla młodych, która doprowadzić ma do ich zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy. Zapewnione zostaną m.in. staże, szkolenia i inne formy dokształcania. Dzięki temu osoby objęte wsparciem uzyskają niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikują się zgodnie z potrzebami pracodawców. Młodzi ludzie będą mogli również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej” – zaznaczyła Wasiak.

Z kolei osoby, które nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, a nie są zatrudnione, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłaszanych przez wojewódzkie urzędy pracy od początku drugiego kwartału 2015 r.

Budżet programu “Wiedza Edukacja Rozwój” to ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej “Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Z wkładem krajowym wynosi w sumie 5,43 mld euro.

Na aktywizację zawodową, kształcenie, poprawę sytuacji na rynku pracy młodych osób trafi 1 mld 757 mln euro.

Pieniądze z programu “Wiedza Edukacja Rozwój” mają też pomóc instytucjom publicznym w realizowaniu reform. Chodzi m.in. o skrócenie czasu postępowań gospodarczych, tworzenie lepszego prawa, podniesienie jakości konsultacji społecznych, czy też zwiększenie kompetencji kadr instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej.

Również samorządy otrzymają m.in. pomoc w zakresie podniesienia jakości planowania przestrzennego. Na te przedsięwzięcia przeznaczono 739 mln euro.

Dofinansowane z pieniędzy UE projekty dotyczące edukacji i szkolnictwa wyższego będą musiały odpowiadać na potrzeby pracodawców. Na to trafi 1 mld 56 mln euro.

301 mln euro to wsparcie m.in. na finansowanie ważnych z punktu widzenia rynku pracy programów profilaktycznych. Chodzi m.in. o choroby krążenia, nowotworowe, generalnie takie, które są najczęstszą przyczyną braku aktywności zawodowej.

Dofinansowanie unijne będą mogły uzyskać też kadry medyczne specjalizujące się w dziedzinach powiązanych z potrzebami demograficznymi, geriatrią czy też usługami opiekuńczymi. Z tych pieniędzy mają powstawać centra symulacji na wyższych uczelniach medycznych, pozwalające ich studentom zdobywać umiejętności praktyczne.

670 mln euro z programu przeznaczono natomiast na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

“Chcemy w ten sposób wspierać nietypowe, innowacyjne i ponadnarodowe projekty. Przykładem może być sfinansowanie wdrożenia w Polsce nowatorskich metod zwalczania bezrobocia, które sprawdziły się w innych państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach zbliżonych do polskich” – tłumaczył wcześniej PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Komisja Europejska zaakceptowała program w drugiej połowie grudnia ub.r. (PAP)

BRAK KOMENTARZY