Lidzbark Warmiński inwestuje w infrastrukturę

0
1353
Lidzbark Warmiński bez zakażeń koronawirusem

– Przy bardzo małym wkładzie własnym udało się nam pozyskać ponad 9 mln złotych z Programu Rządowego Polski Ład – podkreśla Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. 

To budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody. Dofinansowanie stanowi 95% wszystkich kosztów realizacji zadania. Wartość projektu to około 10 mln zł.
Inwestycja obejmie:
Modernizację Stacji Uzdatnia Wody przy ulicy Dąbrowskiego 22
w Lidzbarku Warmińskim, w tym:
– Kompleksową wymianę układu technologicznego
– Kompleksową wymianę systemu uzdatniania wody
– Uruchomienie nieczynnych studni głębinowych
– Budowę zbiorników retencyjnych
– Wdrożenie telemetrii obiektu
oraz
budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i przepompowniami i pracami towarzyszącymi w ulicach Olsztyńska i Warmińska w Lidzbarku Warmińskim.

BRAK KOMENTARZY