Leśnicy zarybili zbiorniki wodne gatunkami zagrożonymi wyginięciem

0
682

Leśnicy z naukowcami zarybili oczka wodne pod Olsztynem chronionymi gatunkami wpisanymi do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Najpierw je odłowiono, a następnie doprowadzone do gotowości tarłowej.
To efekt współpracy Nadleśnictwa Olsztyn z naukowcami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w szczególności z prof. Romanem Kujawą, z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Ichtiologii i Akwakultury. W ten sposób udało się zarybić kilka stawów i strumyków znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Olsztyn chronionymi gatunkami ryb. To m.in. strzebla błotna oraz piskorz, niewielkie ryby występujące w małych stawach, rowach, kanałach melioracyjnych, odnogach rzek. Wpisane zostały do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunki ryzyka. Główne przyczyny ich wymierania to zanikanie małych zbiorników wodnych, obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz napieranie gatunków inwazyjnych.
Ryby za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zostały odłowione, a następnie w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, doprowadzone do gotowości tarłowej, a następnie zarybino je nimi różnego rodzaju zbiorniki wodne na terenie Nadleśnictwa Olsztyn. – Nadleśnictwo współpracuje z wieloma instytucjami, aby utrzymać i jeszcze bardziej urozmaicić bogactwo gatunkowe fauny i flory, a przy okazji umożliwić prowadzenie licznych badań naukowych – podkreślają jego przedstawiciele.

BRAK KOMENTARZY