Leśnicy będą współpracować z konserwatorem zabytków

0
303
W  Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które zostało zawarte pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie.
W wydarzeniu udział wziął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Roczniak oraz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie Dariusz Barton.
Współpraca będzie w szczególności polegać na: *ochronie dziedzictwa kulturowego na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jednostek jej podległych, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa; * edukacji w zakresie prawidłowych postaw względem dziedzictwa kulturowego; * promocji zasobów dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jednostek jej podległych i ich ochrony.
To także rozpoznanie zasobu zabytkowego na terenach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jednostek jej podległych.

BRAK KOMENTARZY