Kto wybuduje II linię tramwajową w Olsztynie?

0
495

Znamy decyzję KIO w postępowaniu na wybór wykonawcy rozbudowy linii tramwajowych. Wybrana firma – ZUE musi zostać wykluczona, a czynność wyboru powtórzona bez udziału tej firmy.

W środę (30.09) o g.9:30 Krajowa Izba Odwoławcza odczytała wyrok ws. przetargu na „Rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie”. Wynika z niego, że odwołanie w sprawie wykluczenia ZUE z postępowania przetargowego było zasadne.

– Na razie  o decyzji KIO wiemy jedynie nieformalnie – mówi Andrzej Karwowski, kierownik jednostki odpowiadającej za realizację rozbudowy sieci tramwajowej – czekamy na pismo z decyzją oraz jej uzasadnienie, co odpowiednio pozwoli wdrożyć postanowienia. Proceduralnie jesteśmy do tego przygotowani, gdyż w części zasadność odwołania została uznana przez Zamawiającego i takie też stanowisko reprezentowane było przed KIO.

Przypomnijmy: do przetargu na rozbudowę trakcji tramwajowej stanęło 7 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła krakowska grupa ZUE S.A., która zadeklarowała, że jest w stanie przeprowadzić inwestycję za około 382,2 mln zł. Po sprawdzeniu ofert i weryfikacji dokumentów zamawiający rozstrzygnął przetarg i jako wykonawcę wskazał firmę ZUE. Od tej decyzji odwołanie złożyło konsorcjum firm Polimex i Trakcja. Jako podstawę wskazano m.in. nieprawidłowe opisanie robót i przez to niespełnienie wymogu odpowiedniego doświadczenia w realizacji obiektów mostowych. Według informacji, które dotarły do Urzędu Miasta Olsztyna, KIO przychyliło się do zarzutu wprowadzenia zamawiającego w błąd i wykluczyło krakowską firmę ZUE z postępowania przetargowego.

– Firma opisała roboty w sposób spełniający postawiony warunek i załączyła dowody z których to wynikało – dodaje Andrzej Karwowski – Z dokumentów z innej inwestycji przedstawionych przez firmę ZUE na etapie wyboru wynikało, że doświadczenie ZUE spełnia warunki, które zawarliśmy w przetargu. Rozstrzygnięcie KIO wskazuje czynności konieczne do powtórzenia w celu wyboru innego wykonawcy.

Aby to zrobić komisja musi najpierw unieważnić wybór ZUE, mimo najkorzystniejszej oferty. Następnie wykluczyć tego wykonawcę z postępowania i ponownie przeliczyć punkty rankingowe bez oferty krakowskiej firmy. Kolejnym krokiem będzie ponowione wskazanie najkorzystniejszej oferty i wniosek do wykonawcy o złożenie dokumentów, które potwierdzą jego odpowiednie doświadczenie i przygotowanie oraz zdolność do wykonania zamówienia.

Wszystkie te kroki będą mogły jednak formalnie zaistnieć dopiero po otrzymaniu wyroku wraz z jego uzasadnieniem.

BRAK KOMENTARZY