Kontrowersje wokół fuzji klubów w Elblągu: Concordia i Olimpia. Oświadczenie

0
1033

Od 1 lipca jeden z elbląskich zespołów miał wycofa drużynę seniorską z rozgrywek PZPN i skupić się na pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie młodych piłkarzy będzie prowadziła zarówno Olimpia jak i Concordia. Doszło jednak do nagłej zmiany. W tej sprawie oświadczenie wydały władze Elbląga i klub Olimpia Elbląg.

“W jednym klubie będą drużyny seniorskie od 1 VII 2021r.” – czytamy w porozumieniu o współpracy pomiędzy elbląskimi klubami Olimpią i Concordią. Dokument zaprezentowano dziennikarzom na konferencji prasowej w siedzibie Olimpii Elbląg.
W fuzję zaangażowało się miasto. – Sponsorzy odchodzą, kluby oczekują zwiększone wsparcia i dlatego nasze rozmowy toczą się w kierunku wzmacniania tego, co mamy. Nie stać Elbląga na utrzymanie dwóch klubów piłkarskich – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Jak państwo pamiętacie, w ubiegłym roku zmniejszono dochody samorządu o około 100 mln zł. Z trudem złożyliśmy budżet. Pod koniec lutego decyzja rządu zmniejszyła nam subwencję oświatową, w przypadku Elbląga jest to 1,5 mln zł.
Jednak dość nieoczkiewanie doszło do nieporozumienia. Przedstawiciele Concordii stwierdzili, że wcześniejsze ustalenia nie są wiążące. Zareagowały władze Elbląga i Olimpia Elbląg wydając w tej sprawie oświadczenie. Oto jego treść:
“Z olbrzymim zaskoczeniem odebraliśmy wczorajsze oświadczenie MMKS Concordia Elbląg, które zostało opublikowane na stronie internetowej klubu i podpisane przez Daniela Pelca, dyrektora sportowego klubu pod tytułem „Żadne decyzje o wycofaniu drużyny seniorów Concordii nie zapadły. Walczymy o utrzymanie!”. Rozmowy w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy ZKS Olimpia Elbląg a MMKS Concordia Elbląg toczyły się od kilku tygodni z udziałem m.in. prezesów obu klubów. W trakcie tych spotkań prezes Concordii Mirosław Pelc mówił o trudnościach finansowych spowodowanych pandemią koronawirusa, deklarował także wolę współpracy w celu stworzenia jednego klubu piłki nożnej z drużynami seniorskimi. Taka wola została wyrażona również w podpisanym przez prezesa Mirosława Pelca porozumieniu zawartym z ZKS Olimpia Elbląg.
W świetle tego wszystkiego tym bardziej wtorkowe oświadczenie, podpisane przez dyrektora sportowego Daniela Pelca, odbieramy z olbrzymim zdziwieniem. Oczekujemy pilnych wyjaśnień ze strony zarządu MMKS Concordia Elbląg.
Zauważyć należy, że zgodnie ze statutem MMKS Concordia Elbląg do kompetencji zarządu stowarzyszenia należy reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, a także kierowanie całokształtem działalności klubu (art. 24). Dyrektor sportowy Daniel Pelc, który podpisał oświadczenie, nie jest członkiem zarządu MMKS Concordia, nie posiada więc prawnego umocowania do wypowiadania się w imieniu klubu i kierowania całokształtem działalności klubu.
Odnosząc się do treści oświadczenia, wyrażamy zdziwienie, gdyż przeczy ono ustaleniom zawartym w porozumieniu, które kilka godzin wcześniej dla dobra elbląskiej piłki nożnej zostało podpisane przez ZKS Olimpia Elbląg i MMKS Concordia Elbląg.
Przypomnijmy, że porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli zarządów obu klubów sportowych, to jest Pawła Guminiaka (prezes) i Dariusza Kaczmarczyka (wiceprezes) ze strony Olimpii oraz Mirosława Pelca (prezes) i Andrzeja Szmydta (sekretarz) ze strony Concordii. Są to osoby, które zgodnie ze statutami odpowiednio Olimpii i Concordii, posiadają prawne umocowanie do kierowania całokształtem działalności klubu.

Dyrektor Daniel Pelc w oświadczeniu stwierdza, że „zwarte w nim (porozumieniu) punkty nie są wiążące” i „Na ten moment nie wiem, jakie będą końcowe ustalenia”. To oświadczenie stoi w całkowitej sprzeczności z treścią art. 2 porozumienia, w którym deklaruje się, że „W jednym klubie będzie drużyna seniorska od 1 VII 2021 r.”. Końcowy cel porozumienia, które podpisali prezesi obu klubów, został sprecyzowany bardzo wyraźnie. Celem porozumienia jest doprowadzenie do sytuacji, w której w jednym klubie będą drużyny seniorskie”.

BRAK KOMENTARZY