Konkurs na mural z historii Wojska Polskiego

0
420

Ministerstwo Obrony Narodowej w 22. rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych pod hasłem “Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural.

Mural, nie mniejszy niż trzy metry szerokości i trzy metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą pięcioletnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej pięć lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural.

Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinansowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.   Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Każdy z nich może złożyć maksymalnie dwie oferty. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 roku Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 roku. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1,5 mln zł.

BRAK KOMENTARZY