Konkurs na ekslibris „Ruszył Ziemię”

0
634

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin oraz 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika znanego pod każdą szerokością geograficzną astronoma, rewolucjonisty, geniusza, wybitnego uczonego, człowieka renesansu.

Promując postać Kopernika, jego idee, twórczość, dzieła i życie mamy również na celu popularyzację tradycyjnego ekslibrisu jako formy wyrazu artystycznego tworzonego różnymi technikami graficznymi.

Ważne jest też stworzenie forum do prezentacji osiągnięć sztuki graficznej twórców z Polski i zagranicy. Celem konkursu jest także popularyzacja tradycyjnego ekslibrisu, jako formy wyrazu artystycznego, stworzenie forum do prezentacji osiągnięć graficznych twórców z Polski.

Prace powinny tematem nawiązywać do idei, twórczości, dzieł i życia Mikołaja Kopernika oraz zawierać napis „Ex libris” lub podobny, a także nazwę właściciela (osobę lub instytucję), dla którego zostały wykonane.

Ekslibrisy powinny być wykonane w latach 2019-2022. Przyjmowane będą tylko odbitki z matryc graficznych. Nie będą uwzględniane rysunki i projekty ekslibrisów

Ekslibris jest formą znaku własnościowego książki – dawniej przyjmował formę wymyślnej grafiki, w której zawarte było imię i nazwisko lub inicjały właściciela danego egzemplarza.

Inicjatywa ma charakter otwarty (mogą w nim uczestniczyć nie tylko autorzy profesjonalni), ale przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2022 roku.

Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – instytucja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

BRAK KOMENTARZY