Komplikuje się sprawa budowy obwodnicy Olsztyna i Dywit

0
568
Fot. GDDKiA

Władze Olsztyna krytykują wybory korytarzy przyszłej obwodnicy miasta. Nie tylko ratusz jest krytyczny.
Odpowiednie korytarze zarekomendowano na posiedzeniu zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedstawiono na nim wyniki studium korytarzowego dla północnej obwodnicy Olsztyna projektowanej w ciągu DK51. Wybrano kilka wariantów z dwóch korytarzy zachodniego i jednego wschodniego. W ostatnim przypadku, zdaniem drogowców, jest najlepszy pod względem środowiskowym, w tym najmniej koliduje z obszarami chronionego krajobrazu.
Z przedstawionych rekomendacji wciąż niezadowolone są władze Olsztyna. Ratusz przesłał do olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo, w którym przedstawił swój wariant obwodnicy Olsztyna. – szczególnie groźnym i nieakceptowalnym pomysłem jest planowanie w rekomendowanym wariancie (wschodnim – red.) poprowadzenie większości przebiegu obwodnicy przez teren Lasu Miejskiego oraz ogromne skrzyżowanie w jego środku na przecięciu obwodnicy z al. Wojska Polskiego – stwierdził prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Zdaniem władz Olsztyna, wybrane warianty nie rozwiązują problemów komunikacyjnych.
“Nie mogliśmy uczestniczyć w dyskusji”
Władze Olsztyna forsowały wariant obwodnicy przebiegający przez tereny miasta. Drogowcy stwierdzili, że to oznacza sfinansowanie odcinka przez Olsztyn. Jego władze się nie zgodziły, więc zrezygnowały z korzystnego dla Olsztyna wariantu. W przypadku obwodnicy Dywit większość zaproponowanych wariantów zakłada, że byłaby to droga niższej kategorii. Za budowę drogi lokalnej powinna zatem zapłacić gmina Dywity. A ta nie ma na to pieniędzy. Zdaniem władz Dywit brak obwodnicy nie rozwiąże problemó komunikacyjnych.
Przy okazji swoich wątpliwości, co do działań drogowców, prezydent zarzucił im “niedostateczneg informowania o przebiegu prac przygotowawczych dla obwodnicy Olsztyna i Dywit”. – Po udostępnieniu orientacyjnych map potencjalnych przebiegów obwodnicy w sierpniu 2022 roku, nie otrzymaliśmy żadnych danych o założeniach przeprowadzonych analiz, a więc nie mogliśmy uczestniczyć w dyskusji na równych zasadach – stwierdził prezydent Grzymowicz w piśmie do drogowców.
Do zarzutów odnieśli się drogowcy. Przedstawili oficjalne stanowisko Mirosława Nicewicza, dyrektora olsztyńskiego oddziału GDDKiA. – Od początku prac projektowych zapewniliśmy możliwość aktywnego uczestniczenia samorządów w procesie przygotowania dokumentacji obwodnicy Olsztyna i Dywit – zapewnia dyrektor Nicewicz.
Drogowcy: informowaliśmy na bieżąco
Przypomniał daty i tematy licznych spotkań i prowadzonej korespondencji. – Na bieżąco informowaliśmy Państwa o wynikach prac projektowych. 16 marca 2022 r. przesłaliśmy na adres email Pani Wiceprezydent Olsztyna prognozy ruchu dla obwodnic Olsztyna i Dywit – zapewnia dyrektor Nicewicz. – Pan Prezydent wielokrotnie ustosunkowywał się do proponowanych rozwiązań. Sugestie i wskazania na bieżąco były przez nas wnikliwie analizowane i brane pod uwagę w toczących się pracach oraz w ostatecznej ocenie i rekomendacji wariantów do dalszych prac.
GDDKiA przypomina, że głównym celem budowy obwodnicy Olsztyna i jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta, “co wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie i okolicach”. – Wybrane do analizy warianty ten cel zrealizują – twierdzą drogowcy.
Grzegorz Wasilewski

BRAK KOMENTARZY