Kolejne Inwestycje na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

0
159

W Mikołajkach podpisano porozumienie, które pozwoli zrealizować kolejne znaczące inwestycje na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W wyniku partnerskiej współpracy Wód Polskich i samorządów zrzeszonych w Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Stowarzyszenie, przewiduje się projekty o wartości 70 milionów złotych.

W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur, zrealizowano już inwestycje za około 350 milionów złotych. Wśród wykonanych prac można wymienić przebudowę i umocnienia kilku mazurskich kanałów, budowę śluz Guzianka I i Guzianka II oraz stopnia wodnego i śluzy w Karwiku.

Te przedsięwzięcia mają na celu nie tylko poprawę infrastruktury wodnej, ale przede wszystkim zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa turystów i wodniaków korzystających z tej wyjątkowej i cieszącej się ogromnym zainteresowaniem drogi wodnej. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce, a kontynuacja inwestycji ma za zadanie jeszcze bardziej podnieść jego walory użytkowe i turystyczne.

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Mateusz Szauer, obecny na uroczystości podpisania porozumienia, podkreślił znaczenie tych inwestycji dla regionu oraz dla wszystkich miłośników mazurskich jezior. Dzięki realizacji nowych projektów, Mazury stają się jeszcze bardziej przyjazne i dostępne dla turystów z całej Polski oraz z zagranicy.

ŹRÓDŁO: Urząd Wojewódzki Olsztyn

BRAK KOMENTARZY