Kolejne drogi w regionie oddane do użytku

0
800

Wicewojewoda Sławomir Sadowski wziął udział w odbiorze przebudowanej drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki w powiecie iławskim.

W otwarciu drogi udział wziął również Wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, przedstawiciele Rady gminy Lubawa, Rady Sołeckiej wsi Pomierki i wykonawcy zadania. Przebudowany odcinek drogi wynosi 584 mb. Zadanie realizowano od sierpnia 2020 r. do czerwca 2021 r. i obejmowało ono wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdy gospodarcze, chodniki, odwodnienie i oznakowanie. Inwestycja zrealizowana została dzięki środkom z programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Doradca Wojewody Mateusz Szkardziński wraz z senator Małgorzatą Kopiczko i posłem Jerzym Małeckim wziął udział w otwarciu drogi powiatowej między Kowalewem a Długim Kątem w powiecie piskim. Długość wyremontowanej drogi wynosi 3,5 kilometra. Na jej remont samorząd powiatowy w Piszu otrzymał prawie 1 milion 400 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.

BRAK KOMENTARZY