Kilkadziesiąt kilometrów nowej drogi

0
244

– Jest to kolejna inwestycja w infrastrukturę drogową, którą finalizujemy dzięki unijnym funduszom – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin podczas uroczystego oddania do użytku drogi łączącej Pieniężno-Górowo Iławeckie i Bartoszyce. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku blisko 50 km wiąże się przede wszystkim z poprawą wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz ograniczeniem liczby kolizji i wypadków drogowych.

Inwestycja kosztowała ponad 245 mln zł (odcinek Pieniężno – Górowo Iławeckie: ok. 135,6 mln zł, odcinek Górowo Iławeckie – Bartoszyce: ok. 109,8 mln zł), natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło blisko 200 mln zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej: 189 400 201 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 10 501 994 zł). Z kolei wsparcie z budżetu województwa to ponad 45 mln zł (w tym dotacja gminy Górowo Iławeckie: ponad 495 tys. zł, dotacja gminy Bartoszyce: 1,5 mln zł oraz dotacja miasta Bartoszyce: 5 mln zł).

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym.

 Inwestorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), natomiast wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: NDI Sp. z o.o. (lider konsorcjum), NDI S.A. (partner konsorcjum) z Sopotu.

BRAK KOMENTARZY