Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną – co dalej?

0
396

Urząd Morski w Gdyni kontynuuje prace przy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji, która obejmowała budowę przekopu Mierzei Wiślanej, nieprzerwanie trwają prace związane z kolejnymi etapami.

Prace przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie na rzece Elbląg przebudowywany jest tor wodny na odcinku o długości około 10,4 km. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg zostaną obudowane konstrukcją hydrotechniczną, która ma na celu ich umocnienie. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, wybudowane zostaną dwie przystanie niskie wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Etap II obejmuje również przebudowę staw nawigacyjnych oraz budowę nowego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo, który ma zostać oddany do użytku wiosną 2023 roku. Wraz z budową nowej przeprawy mostowej zaprojektowana została również budowa nowego odcinka drogi powiatowej oraz dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości.

W ramach III etapu realizowana jest budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym, na długości około 8200 m. Zadanie to stanowi istotną część drogi wodnej i swoim zakresem obejmuje tor na odcinku od ujścia rzeki Elbląg do kanału przez Mierzeję Wiślaną, a także wykonanie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Zaawansowanie prac dla obu etapów inwestycji wynosi ok. 80 proc.

BRAK KOMENTARZY