Kanał Elbląski dziedzictwem UNESCO?

0
804

Tak chce jeden z elbląskich radnych. – Obecność tego unikatowego systemu hydrotechniki na liście UNESCO byłaby wielkim zastrzykiem promocyjnym – uważa.
Zbudowany w latach 1844-60 Kanał Elbląski jest unikatowym w skali świata zabytkiem hydrotechniki, dzięki czynnemu systemowi pięciu zabytkowych pochylni z tzw. suchym grzbietem – w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach. Statki i jachty, żeby pokonać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach kolejowych i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin, które porusza koło wodne.
Antoni Czyżyk, elbląski radny, zwrócił się do władz Elbląga z wnioskiem o wpisanie Kanału Elbląskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. – Obecność tego unikatowego systemu hydrotechniki na liście UNESCO byłaby wielkim zastrzykiem promocyjnym lda Kanału Elbląskiego, ale także dla Elbląga i całego regionu – stwierdzil radny Czyżyk. – Jednocześnie zwiększyłoby to szanse na dofinansowanie inwestycji związanych z dalszą rewitalizacją i rozwojem tego obiektu. Już dziś branża hotelarska i gastronomiczna w Elblągu dostrzega potencjał gospodarczy Kanału Elbląskiego i związane z tym korzyści.
Radny Czyżyk zadał w złożonej interpelacji dwa pytania prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu. – Jakie starania może poczynić samorząd elbląski, by wzmocnić zasadność wniosku związanego z wpisaniem Kanału Elbląskiego na listę UNESCO? – czytamy w pierwszym.
– Jak w perspektywie najbliższych 5 lat, samorząd elbląski planuje promować Kanał Elbląski dla wzmocnienia potencjału gospodarczego Elbąga – czytamy w drugim pytaniu radnego Czyżyka.
Prezydent Wróblewski informuje, że w poruszonej sprawie odbyło się już kilka spotkań. Udział w nich brali m.in. przedstawiciele Wód Polskich, Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. – Wody Polskie zgodziły się z wcześniejszym stanowiskiem Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego i złożyły deklaracje o podjęciu działań w temacie wpisu. Procedura jest wspierana zarówno przez miasto jak również przez Związek – podkreśla prezydent Wróblewski.
Prezydent Elbląga dodaje, że Kanał Elbląski promowany jest na różnych płaszczyznach i różnymi sposobami. To m.in. dystrybucja materiałów reklamowych m.in. na targach turystycznych. – Nakręcono też dwa filmy promocyjne, w których mowa jest o Kanale Elbląskim – zaznacza prezydent Elbląga. – Miasto współpracuje również aktywnie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, co przyniosło już wymierne efekty w postaci zwiększonej liczby rejsów kierowanych w stronę Kanału Elbląskiego i jeziorna Drużno.

BRAK KOMENTARZY