Kamień węgielny pod ekociepłownię wmurowany

0
1210

W Olsztynie powstaje jedna z najnowocześniejszych ekociepłowni w Europie. W stolicy Warmii i Mazur odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO).

Inwestycja  realizowana  w  formule  PPP  przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna jest przykładem modelowej współpracy różnych podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Obejmuje budowę i eksploatację instalacji produkującej w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego – kalorycznej frakcji  odpadów. Jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie technologii zastosowanych w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, przestarzałych i obciążających środowisko naturalne instalacji węglowych energią wytworzoną w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. – Współpraca pomiędzy zarówno przedsiębiorcami, instytucjami, pomiędzy  samorządami  jak  i  wszystkimi,  którzy  uczestniczą  w  szeroko  rozumianym  procesie inwestycyjnym, jest wzorcowa – podkreślił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – To jest bardzo duża inwestycja, jedna z największych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju.

Dobra Energia dla Olsztyna 

O znaczeniu dobrej współpracy z jednej strony firm, a z drugiej instytucji, mówił prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna Krzysztof Witkowski. – Istota idei powstania innowacyjnej i proekologicznej Instalacji opiera się, co chciałbym bardzo mocno podkreślić podczas dzisiejszej uroczystości, na partnerstwie – wskazywał Krzysztof Witkowski. – Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca w ramach  partnerstwa  publiczno-prywatnego z Panem Prezydentem i pozostałymi władzami miasta, a także Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Nie byłaby możliwa również, gdyby nie otwartość społeczności lokalnej na tę inicjatywę. To bardzo istotne, bo nasza współpraca przewidziana jest na 25 lat

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna została powołana do realizacji inwestycji i jej prowadzenia została specjalnie powołana przez fundusz Meridiam Eastern Europe Investments SAS, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej oraz firmę Urbaser, będącej międzynarodowym podmiotem świadczącym usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

– Nasza inwestycja skierowana jest w szczególności do mieszkańców Olsztyna oraz całego regionu Warmii i Mazur – wskazał partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu, David Delgado Romero. – Nowa ekociepłownia powstaje nie tylko z myślą o rozwiązaniu problemu odpadowego, ale także w trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców tego wspaniałego miasta. Wierzę, że nasze długoterminowe, ponad 25-letnie partnerstwo, do którego się zobowiązaliśmy, będzie funkcjonować tak dobrze jak dotychczas.

List wiceministra Klimatu i Środowiska 

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 110 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji dobrej, zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła. – Wmurowanie kamienia pod inwestycję to kluczowe wydarzenie na drodze do powstania najnowocześniejszego w  Polsce zakładu – podkreślił w liście przygotowanym specjalnie na tę uroczystość wiceminister Klimatu i Środowiska, Jacek Ozdoba. – Region warmińsko-mazurski to najczystszy obszar naszego kraju, nie bez powodu zaliczany do Zielonych Płuc Polski. Gospodarka odpadami to obszar wielkich wyzwań w ochronie środowiska. W  rozumieniu  polityki  gospodarki w obiegu zamkniętym odpady są też potencjalnym zasobem.

Jedna z największych takich inwestycji

W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja, która ma powstać w Olsztynie, została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Do ich grona teraz dołączył Bank Ochrony Środowiska. – Cieszymy się, że dzięki współfinansowaniu BOŚ Banku, w Olsztynie powstanie nowoczesna ekociepłownia,  która zapewni najwyższe standardy ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem, a odpady komunalne zostaną przetworzone i wykorzystane w sposób najbardziej efektywny – powiedział wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska, Robert Kasprzak. – Nasz bank od początku swojego istnienia, czyli od 30 lat, specjalizuje się we wspieraniu ochrony środowiska. Wiemy, jak istotna jest walka o klimat. Dzięki naszemu wsparciu realizowanych jest wiele potrzebnych lokalnym społecznościom  proekologicznych inwestycji.

Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z planami instalacja już w połowie 2023 roku ma zapewnić dostawy ekologicznego ciepła dla około 35 proc. mieszkańców stolicy regionu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego.

BRAK KOMENTARZY