Jubileusz 70-lecia Chóru “Echo”

0
5181
fot. Wiadomości Gazeta Warmińska

Były piękne kolędy, podziękowania i wzruszające wspomnienia, a wszystko to za sprawą 70-lecia olsztyńskiego Chóru “Echo”. Specjalny jubileuszowy koncert obył się w sobotni (16.01.2016) wieczór w kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. 

Chór „Echo” przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie rozpoczął swoją działalność w 1945 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Alfonsa Wardeckiego i organisty Mieczysława Kulewskiego.

Jest on najstarszym powojennym, amatorskim chórem Olsztyna. Pierwszymi chórzystami byli repatrianci z Wilna, Ukrainy oraz dawni mieszkańcy Warszawy, którzy osiedlili się po wojnie w Olsztynie. Po raz pierwszy chór wystąpił podczas Pasterki w 1945 roku w kościele NSPJ w Olsztynie. Zespół liczył wtedy 60 osób.


Repertuar chóru „Echo” jest niezwykle bogaty i różnorodny. Obejmuje utwory religijne począwszy od renesansu aż po muzykę współczesną. Są wśród nich m.in. dzieła
M. Gomółki, Ch. Gounoda, F. Nowowiejskiego i S. Moniuszki, J.S. Bacha,
G.F. Haendla i W.A. Mozarta.


Spośród wielu osiągnięć artystycznych chóru do najważniejszych należą:
– I miejsce na Konkursie Chórów Olsztyńskich w czerwcu 1947 roku;
– występ w operetce „Loteria” S. Moniuszki w Teatrze im. Stefana Jaracza
w Olsztynie
w 1948 roku;
– tytuł laureata na II Festiwalu Chórów Polskich w Poznaniu w 1962 roku;
– udział w uroczystościach kopernikowskich we Fromborku podczas 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku;
– I miejsce na IX Sacrosongu w Kaliszu w 1977 roku;
– I miejsce na X Sacrosongu w Częstochowie w 1978 roku;
– nagranie dwóch kaset z pieśniami maryjnymi i kolędami w 1995 i 1996 roku;
– udział w uroczystościach 100-lecia konsekracji kościoła NSPJ w Olsztynie
w 2003 roku;
– udział w przesłuchaniach zespołów chóralnych Archidiecezji Warmińskiej
w 2010 roku.

Na przestrzeni kilkunastu lat działalności chóru „Echo”, dyrygentami zespołu byli:
– Mieczysław Kulewski (1945-1973)
– Andrzej Hanzelewicz (1973-1981)
– Joanna Rogowska (1981-1983)
– Barbara Szewczuk (1983-1984)
– Jan Mroczka (1984-1985)
– Krzysztof Poręba (1985-1986)
– Urszula Kulik (1986-1987)
– Zenona Rondomańska (1987-2002)
– Marcin Mackiewicz (2002-2005)
W roku 2005 dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru została Katarzyna Brodacka- Falkowska, która prowadzi zespół do dziś.

Chór „Echo” przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestniczy
w wielu uroczystościach kościelnych i państwowych. Ubogaca liturgię Mszy Świętej o godzinie 11:00 w każdą niedzielę i święta.
Występuje z repertuarem sakralnym w parafiach Archidiecezji Warmińskiej
i poza nią.

BRAK KOMENTARZY