Jesteśmy ogólnopolskim liderem w wydawaniu środków unijnych w ostatnich 10 latach

0
2049

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004-2014 wydał najwięcej pieniędzy na inwestycje spośród pozostałych województw Polski.

Po dziesięciu latach obecności Polski w Unii Europejskiej miesięcznik samorządowy “Wspólnota” pokusił się o ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy wojewódzkie, gminne, powiatowe, czy miejskie. Wśród samorządów wojewódzkich znaleźliśmy się na pierwszym miejscu.

– To dla mnie osobisty sukces – skwitował Jacek Protas, były marszałek województwa, a obecnie jego zastępca. – W przeliczeniu na jednego mieszkańca regionu wydaliśmy niemal 1,3 tys. złotych z regionalnego programu operacyjnego, czy programów centralnych. Co ważne to dane dotyczą rozdysponowania środków tylko na inwestycje. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wydatki inwestycyjne, ponoszone przez nasz samorząd to 60-65 proc. budżetu województwa.

Jacek Protas odniósł się także do kontrowersyjnych inwestycji, powstałych w regionie, które finansowane były z funduszy unijnych.

– Przeciwnicy budowy term w Lidzbarku Warmińskim, czy lotniska w Szymanach wydają opinie na temat tych inwestycji, które na dobrą sprawę jeszcze przecież nie zaczęły funkcjonować – mówił Jacek Protas. – Potem oceniajmy zasadność ich realizacji, ale jestem przekonany, że obie powinny powstać. Dopłacamy przecież corocznie do kolei i przejazdów ulgowych w sumie 80 mln złotych i śmiem twierdzić, że nie podnosi się  dzięki temu konkurencyjność regionu. Uważam, że lotnisko i ewentualne dopłaty do jego funkcjonowania mają swoje uzasadnienie.

BRAK KOMENTARZY