Jesień pod parasolem Inkubatora Przedsiębiorczości! Trzecia edycja projektu „ Parasol na start-indywidualny program inkubacji” realizowana przez CRR-IP w Braniewie wkroczy w kolejny kwartał.

0
740

20 Przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju z województwa warmińsko-mazurskiego od marca 2021 przystąpiło do autorskiego projektu realizowanego przez Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie- Inkubator Przedsiębiorczości.

Pomimo, że obecna sytuacja w jakiej znaleźliśmy się ponad półtorej roku temu zarówno w kraju jak i na świecie uległa poprawie, to nadal dostrzegamy szybko zmieniające się otoczenie, które ma bezpośredni wpływ na tych „ najmłodszych” przedsiębiorców. Ostatnie siedem miesięcy współpracy w ramach projektu pokazało, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego podmiotu, jego sytuacji wewnętrznej, a także zewnętrznej.

Podejmując wyzwanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, właściciele podejmują pewnego rodzaju ryzyko. To oni odpowiadają za całą strukturę i organizację, nie tylko za realizację zleceń swoich klientów, a przecież ciężko być specjalistą od wszystkiego. W świecie pandemicznym zauważamy mniejszą skłonność do ryzyka przedsiębiorców. Inaczej lokują wypracowany kapitał przedsiębiorstwa. Zmienia się podejście.

Tutaj, wewnątrz naszego ekosystemu staramy się otworzyć pewne możliwości dla tych jeszcze „ raczkujących”. Udostępniamy wiedzę i wsparcie specjalistów z obszarów niezbędnych do właściwego funkcjonowania, ale kluczem do sukcesu jest tworzony przez nas indywidualny program rozwoju dla każdego podmiotu.

Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator Przedsiębiorczości w 2021 roku zainkubowało kolejnych 20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji” przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju z województwa warmińsko mazurskiego otrzymują pomoc opartą na pięciu głównych filarach:

powierzchni open space,

usług księgowych i prawnych,

doradztwa indywidualnego,

szkoleń,

promocji i usług ICT.

Na chwilę obecną wszyscy uczestnicy idą zgodnie ze swoim programem. Nie ma opóźnień w realizacji. Wspólnie wspieramy się w nowych warunkach, przedsiębiorstwa kooperują. Za nami połowa projektu. Jesteśmy w tym samym składzie J

Jest to „różowa” edycja projektu, co można również zauważyć w projektowej identyfikacji graficznej. Staramy się umożliwić naszym podopiecznym popatrzeć na obecne warunki rynkowe przez „ różowe okulary”. Zmiany, które nadchodzą wykorzystać na plus i popatrzeć, jak na możliwości.

W ramach projektu Przedsiębiorcy korzystają z powierzchni open space, porad prawnych, opracowane zostało wsparcie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, biorą udział w sesjach doradztwa indywidualnego z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, promocji/marketingu, sprzedaży, innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług szkoleniowych (program warsztatowo- szkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy, networking, usług promocji i ICT (przygotowanie identyfikacji marki, postawienie strony WWW, wydruk materiałów promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem firmy), wdrożenia programów CRM, promocji w internecie oraz mediach lokalnych, usprawnienia technologii firmy w zakresie rozwiązań informatycznych, przygotowania filmu promocyjnego przedsiębiorstwa.

Całość przedsięwzięcia odbywa się w Centrum Rozwoju Regionalnego- Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.

Misją Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym o innowacyjnym charakterze działalności.„Naszą ideą jest pomoc nowo powstałej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości

  1. Botaniczna 11 14-500 Braniewo

biuro@inkubatorbraniewo.pl

www.inkubatorbraniewo.pl

(55) 2307597

 

BRAK KOMENTARZY