Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie? – konferencja

0
186

Bezpłatna konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, którą organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, odbędzie się 15 lutego 2020 roku w Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli oraz specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi.

Uczestnicy zapoznają się z manipulacjami słownymi i obrazowymi w internecie, ryzykownym zachowaniem młodych użytkowników w sieci, a także z programem wsparcia dla szkół i zdolnej młodzieży.

Konferencja odbędzie się 15 lutego 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5) w sali konferencyjnej nr 3 (poziom 1).

Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, NASK, Fundacją Zaawansowanych Technologii oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Korczakowskiej Szkoły Marzeń.

Dzień Bezpiecznego Internetu – jest inicjatywą Komisji Europejskiej i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z bezpiecznym dostępem dzieci oraz młodzieży do zasobów internetowych. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2004 roku.

Program konferencji: 
9.00-9.15 – powitanie gości;
9.15 – „Manipulacje słowne i obrazowe w Internecie”: prof. Alina Naruszewicz-Duchlińska, UWM w Olsztynie;
10.00- 10.45 – „Przeciwdziałanie ryzykownym zrachowaniom seksualnym młodych użytkowników Internetu”: Zuzanna Polak, NASK;
10.45-11– przerwa;
11.00-11.45 – „Program E(x)plory”: wsparcie dla szkół i zdolnej młodzieży”: Dorota Braziewicz, Fundacja Zaawansowanych Technologii;
11.45-12.45  “Rola dyrektora szkoły jako lidera zespołu”: dr Sylwia Stachowska, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM Olsztyn;
12.45-13.30  „Dziecko aktywny użytkownik -nowoczesne metody nauczania”: Karolina Gaweł, trener Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog  i nauczyciel Korczakowskiej Szkoły Marzeń;
13.30 – wydawanie zaświadczeń.

BRAK KOMENTARZY