Inkubator Przedsiębiorczości „Parasol na start” jest na półmetku III edycji. Przed nami jeszcze kilka miesięcy pracy, możliwości oraz wyzwań.

0
286

Jesteśmy na półmetku Trzeciej edycji – Etapu II-ego 2022 naszego Projektu Inkubacji. Przed nami jeszcze kilka miesięcy pracy, możliwości oraz wyzwań. Nie zwalniamy tempa! Nasz Parasol jest otwarty! Tak właśnie Braniewski Inkubator Przedsiębiorczości mówi o swoim projekcie realizowanym już od kilku lat.

Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie- Inkubator Przedsiębiorczości w marcu 2022 zainkubowało 20 Przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt: „ Parasol na start-indywidualny program inkubacji” jest to dedykowany program inkubacji dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Program skierowany jest do tych najmłodszych, czyli przedsiębiorstw do 3 roku życia. Ma na celu pomóc wkroczyć w rynek i pozwolić przedsiębiorstwu utrzymać się  na tym właśnie rynku, w najbardziej newralgicznym czasie dla młodej firmy.

Z wejściem w rok 2022 z jednej strony społeczeństwo, oraz otoczenie gospodarcze liczyło na lepszy czas dla rozwoju, natomiast z drugiej strony sygnały o nadchodzącym kryzysie były już widoczne. Wzrosty stóp procentowych, zmiany organizacyjne, administracyjne oraz sytuacja międzynarodowa wymusiły budowanie nowych strategii dla biznesu. Było to kolejne wyzwanie, które podjęły przedsiębiorstwa objęte projektem.

Dla Centrum Rozwoju Regionalnego- Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie ten szczególny czas to kolejne doświadczenie w pracy z młodymi przedsiębiorcami. To właśnie zaostrzone warunki zewnętrzne na które podmioty gospodarcze nie mają wpływu powodują największą mobilizację, jedność i skupienie wśród uczestników projektu. Jest październik, 20 przedsiębiorstw, które rozpoczynało z Inkubatorem pracę w marcu nadal funkcjonują w projekcie i są czynnymi przedsiębiorcami, pomimo warunków zewnętrznych. Stawiamy małe, ale pewne kroki! Idziemy dalej- tak mówią reprezentaci Inkubatora.

Z sukcesem udało się po raz kolejny stworzyć ekosystem biznesu. W nowym otoczeniu, nowych warunkach i z nowymi wymaganiami. W okresie szalejącej inflacji, każde miejsce pracy jest szczególnie ważne, każdy przedsiębiorca i jego działalność. Z tego powodu indywidualne podejście zastosowane przez organizatorów ma szansę na sukces. Każdy przepracowany przypadek, zebrane doświadczenie, nauka powodują, że wspólnie łatwiej jest wypracować najlepsze rozwiązania, a dylematów w młodym przedsiębiorstwie, często o strukturze jednoosobowej jest bardzo dużo w obecnej chwili.

W ramach projektu dużo mówi się o dedykowanych rozwiązaniach, uszytych na miarę, które zostały zbudowane na pięciu głównych założeniach wsparcia:

-powierzchni open space,

– usług księgowych, prawnych,

– doradztwa indywidualnego,

– szkoleń, promocji

– usług ICT.

Uznane one zostały za najbardziej kluczowe dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju w obecnych warunkach. Dużą sztuką, okazuje się dobór odpowiednich proporcji, co jest badane indywidualnie. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem.

Dobierając barwy trzeciej edycji projektu nie spodziewaliśmy się, że kolor różowy odegra tak dużą rolę. Różowa edycja daje siły nam wszystkich, czasem spoglądamy na kolejne wyzwania przez „różowe okulary”. W 2022 roku po raz kolejny okazały się niezwykle ważne.

Projekt umożliwia Przedsiębiorcom skorzystanie z powierzchni open space, porad prawnych, wsparcia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, doradztwa indywidualnego z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, promocji/marketingu, sprzedaży, innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług szkoleniowych (program warsztatowo- szkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy, networking, usług promocji i ICT (przygotowanie identyfikacji marki, postawienie strony WWW, wydruk materiałów promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem firmy), wdrożenia programów CRM, promocji w internecie oraz mediach lokalnych, usprawnienia technologii firmy w zakresie rozwiązań informatycznych, przygotowania filmu promocyjnego przedsiębiorstwa.

Misją Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym o innowacyjnym charakterze działalności.

„Naszą ideą jest pomoc nowo powstałej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku.”

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości

Botaniczna 11 14-500 Braniewo

biuro@inkubatorbraniewo.pl

www.inkubatorbraniewo.pl

(55) 2307597

BRAK KOMENTARZY