GUS: w pierwszym półroczu 2020 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o 28 tys. osób

0
87

W końcu czerwca 2020 r. ludność Polski liczyła 38,35 mln osób. Oznacza to spadek o prawie 28 tys. osób – poinformował GUS.

GUS przedstawił cykliczny raport na temat ludności Polski w I półroczu 2020 roku. Wynika z niego, że w końcu czerwca 2020 r. ludność Polski liczyła 38,35 mln osób, z czego w miastach mieszkało 23 mln osób (60 proc. populacji), a na wsi 15,35 mln. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52 proc., a współczynnik feminizacji wynosi 107 (w miastach 111, a na wsi 101).

Według danych GUS po sześciu miesiącach tego roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 28 tys. osób. Jak zaznaczono w raporcie, oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,07 proc.

Autorzy opracowania przypomnieli, że w I półroczu poprzedniego roku liczba ludności także się zmniejszyła (o 25 tys., tj. -0,06%), a spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji – notowanych w skali rocznej – przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego.

Jak zaznaczono w raporcie, od 2013 r. jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 2016-2017) liczby urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY