Gospodynie z Warmii i Mazur zmieniają wieś

0
984

22 projekty mogą liczyć na finansowe wsparcie w formie dotacji celowej w pierwszym konkursie “Granty marszłka dla kół gospodyń wiejskich” w 2021 roku. 

Wnioskodawcami mogły być gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z Warmii i Mazur, które nawiązały współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich.

Ideą inicjatywy, organizowanej przez samorząd województwa, było promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w regionie.

Ważne było również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Wsparcie można przeznaczyć na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności, w szczególności: sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielkokrotnego użytku, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów. Poza tym zakup strojów ludowych, regionalnych, umożliwiających ich prezentację.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć samorząd województwa warmińsko-mazurskiego  przeznaczył kwotę 100 tys. zł.

– Działania Kół Gospodyń Wiejskich zyskały przychylność samorządów gminnych i powiatowych, które czynnie włączają się w organizację przedsięwzięć na swoim terenie – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Ich działalności we wsiach i gminach prowadzona jest ponadto w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś oraz rolnictwo. Dorobek kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń jest bardzo bogaty, mają one ogromny wpływ na rozwój polskiej wsi, działalność na rzecz środowiska wiejskiego, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji wiejskiej.

Do konkursu wpłynęło 51 wniosków, natomiast na wsparcie mogą liczyć 22 projekty. Na jedno przedsięwzięcie można było otrzymać 5 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY