Gminy wychodzą z długów

0
2213

Nieco ponad 920 zł na jednego mieszańca wynosiło średnie zadłużenie gmin w 2016 r. Rekordzistą pozostaje Rewal z długiem przekraczającym 30 tys. zł na mieszkańca – wynika z danych regionalnych izb obrachunkowych.

Z dorocznego sprawozdania regionalnych izb obrachunkowych z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wynika, że średnie zadłużenie gmin liczone per capita w skali kraju wyniosło w 2016 roku 924 zł i w stosunku do roku poprzedniego obniżyło się o 61 zł, tj. nominalnie o 6,2 proc., a po uwzględnieniu wskaźnika inflacji o 5,6 proc. W roku 2015 spadek wynosił 38 zł, czyli 3,7 proc. Dług gmin stanowił 51,5 proc. zadłużenia wszystkich JST.

W stosunku do 2015 r. zadłużenie spadło w gminach wszystkich 16 województw, najbardziej w podlaskim, śląskim i kujawsko-pomorskim (dynamika odpowiednio 88,9 proc., 91,0 proc. i 91,6 proc.).

Najbardziej zadłużonymi, liczonymi per capita, były gminy województwa zachodniopomorskiego – 1 324 zł (143,3 proc. w relacji do średniej zadłużenia gmin w kraju), dolnośląskiego – 1 118 zł (121,0 proc.) i małopolskiego – 1 066 zł (115,4 proc.), a najmniej gminy województwa podlaskiego – 675 zł (73,1 proc.), podkarpackiego – 751 zł (81,3 proc.) i lubelskiego – 762 zł (82,5 proc.).

Zadłużenie per capita do 500 zł odnotowano w 706 gminach, które stanowiły 29,3 proc. wszystkich gmin (rok wcześniej w tym przedziale znalazło się 591 gmin, tj, 24,5 proc. ogółu). 829 gmin, czyli 34,4 proc. było zadłużonych w 2016 r. w przedziale od 500 zł do 1 000 zł (w 2015 r. 841 gmin, tj. 34,9 proc.), a kolejne 22,4 proc. (540) od 1 000 zł do 1 500 zł (w roku poprzednim 599, tj. 24,8 proc.).

W 224 gminach (9,3 proc.) kwota długu zawierała się w przedziale 1 500 zł – 2 000 zł (w 2015 r. 246 samorządów gminnych, tj. 10,2 proc.). Powyżej 2 000 zł długu na osobę posiadało 113 gmin (135 rok wcześniej).

Zdecydowanie najwyższe zadłużenie odnotowano ponownie w gminie Rewal – 30 056 zł (w 2015 r. – 36 644 zł). Prawie 2-krotnie niższe w gminie Ostrowice – 15 050 zł (w 2015 r. – 14 117 zł), natomiast w gminie Dziwnów – 5 342 zł (w 2015 r. – 5 531 zł).

Źródło: Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w 2016 r.

mp/pap

BRAK KOMENTARZY