Gmina Stawiguda zorganizowała spotkanie z organizacjami pozarządowymi

0
2418
Władze gminy z uwagą słuchały wystąpień.Od lewej :Magdalena Matracka ,zastępca wójta Gminy Stawiguda,Michał Kontraktowicz wójt Gminy Stawiguda

W gminie Stawiguda działa wiele organizacji pozarządowych. Władze gminy robią wszystko, żeby współpraca z nimi układała się jak najlepiej. Z tego powodu zorganizowano spotkanie, na którym umówiono dotychczasową współpracę.

Takie organizacje tworzą mieszkańcy, a my jesteśmy właśnie dla mieszkańców. Warto wspierać każdą z tego typu inicjatyw, aby żyło się nam lepiej i przyjemnie. Tych organizacji w naszej gminie przybywa, ale nie ilość jest najważniejsza, tylko te inicjatywy i realizacja ciekawych projektów. Na terenie naszej gminy są przeróżne inicjatywy. Zaletą naszej gminy jest to, że mamy takich aktywnych mieszkańców, którzy potrafią się zintegrować i robić ciekawe rzeczy – powiedział Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

W 2019 roku na terenie gminy Stawiguda ogłoszono 5 konkursów dla organizacji pozarządowych. Trzy w ramach Otwartych Konkursów Ofert (NGO), (do 3.000 zł na projekt), jeden w ramach Otwartych Konkursów Ofert (SPORT) i jeden na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stawiguda do projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Stawiguda.

 W 2019 roku we wszystkich ogłoszonych przez Gminę Stawiguda konkursach złożono 22 oferty, zrealizowano 21 umów na realizację zadań publicznych z 10 organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a jedna dotacja została zwrócona.

Wójt gminy Stawiguda Michał Kotraktowicz i Jerzy Dobrzański zachęcali do udziału w turnieju siatkówki plażowej

Całkowita wartość zrealizowanych projektów wynosiła 210.301,67 z czego 140 662,57 zł
zostało dofinansowane z budżetu gminy Stawiguda w ramach Otwartych Konkursów Ofert.

Podczas spotkania z organizacjami porządkowymi oprócz podsumowania współpracy, zaproszeni prelegenci przedstawili kilka innych ciekawych informacji. Tomasz Piłat z Lokalnej Grupy Działań POŁUDNIOWA WARMIA przedstawił jak wyglądają konkursy dla organizacji pozarządowych na 2020 rok. Mateusz Dobkowski opowiedział o tym jak działa i funkcjonuje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju spółdzielności i przedsiębiorczości lokalnej WAMA-COOP. Natomiast Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Biesala pokazały, jak w ich gminie zorganizowane zostały Igrzyska Sołeckie.

Na sali zebrało się wielu mieszkańców

Wójt Michał Kontraktowicz chciałby, żeby takie igrzyska odbyły się w gminie Stawiguda- Mam nadzieję, że uda nam się z tym wystartować. Zostało to przedstawione organizacjom pozarządowym, żeby pomogły nam w organizacji. Bardzo bym chciał, że do nich doszło i aby z kolejnymi latami udało nam się to jeszcze rozwijać.

W gminie Stawiguda działa na co dzień działa Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego- Rada opiniuje wszelkie sprawy związane z działalnością organizacji pozarządowych. Uczestniczymy w tym i mamy poparcie wśród gminy. W jej skład wchodzą osoby wytypowane przez wójta, jak również radni Rady Gminy Stawiguda. W gminie Stawiguda jest wiele organizacji pozarządowych. W samym Tomaszkowie działa pięć takich organizacji. Wystarczy przejść się po miejscowościach, gdzie te organizacje działają, żeby zobaczyć efekty ich pracy – powiedział Jerzy Dobrzański członek GRDPP w Stawigudzie.

Podczas spotkania padł również pomysł, aby zorganizować Gminny Turniej Siatkówki Plażowej. Najpierw odbyły by się eliminacje w poszczególnych sołectwach, a następne najlepsze drużyny rywalizowałby w turnieju finałowym o miano najlepszych w całej gminie. Pomysł przypadł wszystkim do gustu. Już podczas spotkania wiele sołectw zapisało się do udziału w tym sportowym wydarzeniu.

BRAK KOMENTARZY