Głos za dotacją. Gmina Olsztynek ws. dotacji na pensje nauczycieli

0
351

Pensje nauczycieli powinny być finansowane przez państwo w formie dotacji – apel w tej sprawie przyjęli radni gminy Olsztynek. Ma trafić m.in. do prezydenta, premiera i MEN.

„Od wielu lat następuje systematyczny wzrost finansowania zadań edukacyjnych kosztem niezadowalającego zaspakajania potrzeb mieszkańców w innych dziedzinach życia społecznego” – stwierdzili radni.

W stanowisku przyjętym na ostatniej sesji zaapelowali o zaprzestanie przenoszenia na samorząd odpowiedzialności za skutki finansowe podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w latach 2018-2020.

„Rada Miejska nie podważa celowości wprowadzania podwyżek płac nauczycielskich, a wręcz postuluje ich zwiększenie. Nie może się to jednak odbywać kosztem samorządu” – podkreślono.

Dla rozwiązania tej sytuacji rada postuluje istotne zwiększenie w budżecie państwa części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie radni poparli stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli.

„[Rada] wnioskuje zatem, aby wynagrodzenia nauczycielskie wraz z pochodnymi wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa w formie dotacji celowej” – czytamy w piśmie.

Według radnych spełnienie tych postulatów przyczyni się do pełnego wykonania obowiązków państwa wobec samorządów lokalnych i ich mieszkańców.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY