GDDKiA przygotowana do sezonu zimowego

0
273

Kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2400 pojazdów, m.in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, a także 289 magazynów soli o łącznej pojemności ok. 436 tys. ton.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 17 700 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już blisko 20 000 km).

Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci.

GDDKiA przewiduje, że sezonie zimowym 2019/2020 do zimowego utrzymania zużytych może zostać:

  • 490 tys. ton soli drogowej,
  • 2,4 tys. ton chlorku wapnia,
  • 47 tys. ton materiałów uszorstniających.

 

BRAK KOMENTARZY