Euroregion Bałtyk bez obwodu kaliningradzkiego

0
420

Na wniosek samorządu województwa Obwód Kaliningradzki został zawieszony w stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk. 

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia o zawieszeniu zadecydowało prezydium Euroregionu w trybie nadzwyczajnym.

– Agresja Rosji na Ukrainę jest działaniem zaprzeczającym wszelkim wartościom przyświecającym Euroregionowi Bałtyk – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Nie da się działać na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców tego makroregionu, promować więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi, przełamywać historycznych uprzedzeń czy też wspierać działań zmierzających do współpracy między władzami regionalnymi, mając jako członka wojennego agresora. Nasza decyzja była jednomyślna.

Województwo warmińsko-mazurskie sprawuje obecnie wiceprzewodnictwo w Euroregionie Bałtyk, natomiast już 10 marca przejmie od regionu Blekinge roczne przewodnictwo w tej organizacji. Prezydentem Euroregionu na roczną kadencję zostanie marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Euroregion Bałtyk jest międzynarodową formą współpracy regionalnej zrzeszającą partnerów z Polski, Litwy, Danii, Szwecji i (dotychczas) Federacji Rosyjskiej. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest aktywnym członkiem organizacji od 1999 roku.

BRAK KOMENTARZY