Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń muszą pilnować swoich zarobków

0
475

Emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia a w momencie nabycia do nich prawa nie  osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, muszą pilnować osiąganych przychodów. Zbyt wysokie wynagrodzenie może powodować zmniejszenie a nawet zawieszenie wypłaty świadczenia. Obowiązujące limity zmieniają się co trzy miesiące. Od września do listopada będą obowiązywać nowe limity, niestety znacznie niższe niż obecne.

Osoby, które zaczynają pobieranie renty lub emerytury nie muszą rezygnować z kariery zawodowej. Emeryci i renciści coraz częściej pomimo pobierania świadczeń, pozostają na rynku pracy i są aktywni zawodowo.

– Jest grono osób, które pomimo pobierania świadczeń emerytalno-rentowych mogą dorabiać bez ograniczeń. Są to osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Ci świadczeniobiorcy nie muszą martwić się tym, że ich świadczenie zostanie  zawieszone lub zmniejszone – mówi Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Emerytura lub renta podlega zmniejszeniu, jeśli uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 września kwota ta będzie wynosić 3517,20 zł. Świadczenie zostanie zawieszone, gdy  przychód przekroczy kwotę 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 1 września 6531,90 zł. Do końca sierpnia jest to kwota  znacznie wyższa bo aż 6931,00 zł.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, czyli 6531,90 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia czyli:

  • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwoty 3517,20 zł.

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń muszą koniecznie pilnować swoich zarobków. Po przekroczeniu obowiązujących limitów, świadczenie powinno zostać odpowiednio pomniejszone lub nawet zawieszone. Po wypłacie nienależnego świadczenia powstanie nadpłata, a to oznacza, że trzeba będzie to zwrócić do ZUS-u.

BRAK KOMENTARZY