Elbląg stawia na rozwój miejscowego portu

0
187
rzeka Elbląg

Umowę podpisali członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej oraz prezydent Elbląga Michał Missan.

To pierwszy etap planowanego do realizacji projektu pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu”, który będzie realizowany w ramach priorytetu 4 Mobilność regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B) programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Głównym celem projektu jest wsparcie aktywizacji i wzrostu rangi portów oraz przystani Zalewu Wiślanego w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej zapewniającej połączenie z morskim przejściem granicznym w Elblągu. Na przebudowę ulicy Portowej w Elblągu zabezpieczono środki w wysokości 3,4 mln euro.

– To ogromny krok w stronę rozwoju portu morskiego w Elblągu – mówi członek zarządu Robert Turlej. – Jestem przekonany, że zarówno inwestycje objęte porozumieniem, jak i inne projekty wynikające z ponadlokalnych strategii rozwoju, przyczynią się do dynamicznego rozwoju portu morskiego w Elblągu. To z kolei wpłynie na wzrost znaczenia gospodarczego miasta i subregionu nie tylko w skali województwa, ale również w kraju.

Przewidywany zakres działań obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2081N ulicy Portowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania rejonu Elbląg-Zdrój. Projekt obejmuje przebudowę odcinka ul. Portowej od skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej wraz z tym skrzyżowaniem do terenów portu morskiego w Elblągu w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic i usunięcia kolizji infrastruktury technicznej.

W czerwcu po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert.

Elbląg, jak i cały subregion elbląski, oprócz tego uzyska także wsparcie w ramach realizacji projektów strategicznych Związku Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. W samym Elblągu będą to inwestycje związane z umocnieniem nabrzeża rzeki Elbląg przy Wyspie Spichrzów, przygotowaniem wystawy stałej związanej z historią ziem przestrzeni Kanału Elbląskiego w Muzeum Archeologiczno-Historycznym, zagospodarowaniem przystani Żeglugi Pasażerskiej z mostami zwodzonymi.

BRAK KOMENTARZY