Elbląg ma najlepszy teren inwestycyjny w województwie

0
325
Stare Miasto w Elblągu

Elbląg zajął I miejsce w województwie warmińsko – mazurskim w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2021”. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Podsumowanie konkursu, z udziałem samorządowców zwycięskich gmin, a także przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, odbyło się w Warszawie. Uczestniczył w nim Prezydent Witold Wróblewski. Celem konkursu „Grunt na medal” jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnych województwach. Elbląg zgłosił do konkursu miejski teren inwestycyjny przy ul. Żuławskiej. Komisja konkursowa uznała go za najbardziej atrakcyjny obszar dla potencjalnych inwestorów w województwie warmińsko – mazurskim. – To wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem tego, że działania samorządu przynoszą efekty. Miasto się rozwija, ma bardzo duży potencjał, co zresztą widać po zainteresowaniu inwestorów w ostatnim czasie. Zwycięski teren przy ul. Żuławskiej jest to miejski obszar o powierzchni ponad 3,4 h, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową. Teren bardzo atrakcyjny, dobrze skomunikowany. Myślę, że wkrótce znajdzie się inwestor zainteresowany jego zagospodarowaniem – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Nagrodą w konkursie, oprócz przyznanego tytułu „Grunt na medal” oraz pamiątkowych statuetek i dyplomów, jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu inwestorom oraz prowadzona przez PAIH S.A. i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

BRAK KOMENTARZY