Dziewięciu kandydatów na nowego dyrektora MOK w Olsztynie

0
1851

Upłynął czas na zgłaszanie swoich kandydatur na nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Nowy dyrektor powinien zostać wybrany do końca września.

Przypomnijmy, że konkurs na nowego dyrektora był potrzebny, ponieważ w maju tego roku, prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, odwołał ze stanowiska Agnieszkę Kołodyńską. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury zgłosili się do Urzędu Miasta ze skargą, że są niewłaściwie traktowani przez przełożonych. Krótko mówiąc oskarżyli dyrektor Kołodyńską o mobbing.

Kontrolę w placówce przeprowadził wtedy Okręgowy Inspektorat Pracy, który ustalił, że u 19 z 39 pracowników MOK-u stwierdzono występowanie działań lub zachowań charakterystycznych dla mobbingu. Agnieszka Kołodyńska została odwołana ze stanowiska, a do czasu wyboru nowego dyrektora obowiązki pełni Bogdan Kacprzak.

W lipcu prezydent Olsztyna ogłosił konkurs na nowego dyrektora. W ogłoszeniu zawarte było, że kandydat na dyrektora,  musi mieć udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych do spraw działalności kulturalnej w instytucjach kultury, urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury.

8 sierpnia upłyną termin aplikowania na stanowisko nowego dyrektora – Wpłynęło 9 ofert. 6 września odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, która oceni oferty pod względem formalnym. Podczas spotkania Komisja Konkursowa określi również kryteria, którymi będzie się kierować przy wyborze kandydata. Rozmowy z kandydatami zaplanowano na 13 września. – mówi Karolina Kamińska z Urzędu Miasta w Olsztynie.

Nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie poznamy do końca września.

BRAK KOMENTARZY