Dyrektor Szpitala Dziecięcego z prestiżową nagrodą

0
3130

Doktor Krystyna Piskorz – Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie została nagrodzona prestiżową nagrodą „Supermedicus” w kategorii „Manager”, w uznaniu zasług dla rozwoju i modernizacji placówki. 

W tym roku do konkursu nominowano 60 placówek i osób związanych ze służbą zdrowia, nagrodzono – w różnych kategoriach – 17 z nich. Przyznano tylko jedną nagrodę w kategorii „Manager”.

Dyrektor olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego, której kandydaturę zgłosiła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, została doceniona przez kapitułę konkursu za ponad dziesięcioletnie, sprawne zarządzanie placówką, m.in. gospodarkę finansami, podnoszenie jakości usług potwierdzone certyfikatami oraz zrealizowane inwestycje, idące w kierunku poprawy warunków leczenia i warunków lokalowych dla dzieci i ich opiekunów m.in. rozbudowę i informatyzację szpitala, a także modernizację istniejących oddziałów, wprowadzanie wysokospecjalistycznych innowacyjnych metod leczenia oraz takie zorganizowanie działalności placówki, by jej działalność opierała się na pięciu filarach – kompleksowości świadczeń, jakości świadczeń, efektywności finansowej i zarządzaniu kosztami, profesjonalizmie kadry szpitalnej i dbałości o jej rozwój zawodowy oraz przyjaznych warunkach pracy i przyjaznym klimacie leczenia.

– Czuję się zaszczycona nominacją i otrzymaniem nagrody. Ten sukces nie byłby możliwy bez ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszego szpitala, który został w ostatnich latach podjęty. Cieszę się, że wysiłek ten został dostrzeżony. Statuetka Supermedicusa mobilizuje nas do dalszej jeszcze lepszej pracy  – mówi dr Krystyna Piskorz-Ogórek.

Organizatorem plebiscytu jest Warszawska Izba Przedsiębiorców, która od 18 lat  organizuje konkurs dla przedstawicieli różnych branż w Polsce pn. WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców. Jego celem jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. Do tej pory wzięło w nim udział 5500 firm, a 600 z nich zostało nagrodzonych. W 2014 roku  po raz pierwszy w ramach konkursu przyznano  osobne nagrody dla przedstawicieli sektora medycznego – statuetki „Supermedicus”.

BRAK KOMENTARZY